Vapur, Muhammet. “Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri Ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Journal of Recreation and Tourism Research 10, no. 3 (Eylül 30, 2023): 67–79. Erişim Aralık 6, 2023. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/343.