Başer, Şerafettin, ve Firdevs Feyza İnce. “Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği”. Journal of Recreation and Tourism Research 11, no. 1 (Mart 30, 2024): 14–41. Erişim Nisan 22, 2024. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/353.