Tekdamar, Kübra, ve Canan Cengiz. “Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Kıyı Alanlarında Sürdürülebilir Turizm Ve Rekreasyon Tiplerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”. Journal of Recreation and Tourism Research 11, no. 1 (Mart 30, 2024): 42–57. Erişim Mayıs 30, 2024. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/354.