ÇUHADAR, Murat, Hatice Ece ÖNCÜ, ve Hacer MUTLU. “KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTELERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İÇERİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ”. Journal of Recreation and Tourism Research 6, no. 4 (Aralık 30, 2019): 464–474. Erişim Mayıs 30, 2024. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/49.