UYGUR, Akyay, ve Yusuf ORMANKIRAN. “Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İş Modeli İnovasyonu: Zincir Otel Örnek Olay Çalışması”. Journal of Recreation and Tourism Research 7, no. 4 (Aralık 30, 2020): 481–499. Erişim Ekim 3, 2023. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/76.