ÖZTÜRK, Mertcan, ve Murat ÇUHADAR. “Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama”. Journal of Recreation and Tourism Research 8, no. 4 (Aralık 30, 2021): 461–499. Erişim Mayıs 30, 2024. https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/8.