1.
VAPUR M, SEVİN HD. REKREASYON İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: ANKARA İL ÖRNEĞİ. J. Recr. Tourism Res. [Internet]. 30 Haziran 2017 [a.yer 29 Şubat 2024];4(2):78-91. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/184