1.
Uygur A, Özkan NB. Kentsel Planlamada Rekreatif Yeşil Alanların Rolü. J. Recr. Tourism Res. [Internet]. 30 Haziran 2022 [a.yer 03 Ekim 2023];9(2):70-81. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/302