1.
Vapur M. Öğretmenlerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. J. Recr. Tourism Res. [Internet]. 30 Eylül 2023 [a.yer 16 Temmuz 2024];10(3):67-79. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/343