1.
Başer Şerafettin, İnce FF. Yenilik Yönetimini Benimseyen Kurumsallaşmış Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İncelemesi: Bolu İli Örneği. J. Recr. Tourism Res. [Internet]. 30 Mart 2024 [a.yer 22 Nisan 2024];11(1):14-41. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/353