1.
ÖZTÜRK M, ÇUHADAR M. Örgütsel Bağlılığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Seyahat İşletmelerinde Bir Uygulama. J. Recr. Tourism Res. [Internet]. 30 Aralık 2021 [a.yer 30 Mayıs 2024];8(4):461-99. Erişim adresi: https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/8