Dergi Hakkında

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) amacı Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma, kavramsal inceleme, derleme makaleleri ve olgu sunumu türündeki çalışmaları yayınlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkı sağlanmasıdır. Derginin ilk sayısı 30 Mart 2014'te Cilt: 1 Sayı: 1 olarak sitede yayınlanmıştır.

Dergimizde turizm, rekreasyon, ve işletme ile ilgili alanlara ilişkin konuları kapsar. Yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında online olarak yayın yapılır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

Dergide yayımlanan makaleler, yüksek akademik standartları ve etik ilkeleri yansıtmaktadır. Makaleler, iyi tasarlanmış araştırma metodolojilerine dayanmalı, bilimsel özgünlük taşımalı ve katkı sağlamalıdır. Ayrıca, dergi, makalelerin niteliğini artırmak için eleştirel değerlendirmeler ve hakem süreciyle yüksek kalitede yayınları teşvik etmektedir.

JRTR, sektördeki araştırmacılar, akademisyenler, turizm ve rekreasyon yöneticileri, politika yapıcılar ve diğer ilgili paydaşlar için önemli bir kaynak olmayı amaçlamaktadır. Yayınlar, sektördeki eğilimleri, sorunları ve yenilikleri içeren makaleler kabul etmekle birlikte turizm ve rekreasyon alanında bilimsel bir anlayışın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Journal of Recreation and Tourism Research, bu alanda önemli bir referans dergi olarak kabul edilmekte ve disiplinlerarası bir bilgi paylaşım platformu sağlamaktadır. Araştırmacılar ve akademisyenler, dergiye katkıda bulunarak bu alandaki bilimsel gelişmelere katkı sağlama fırsatı bulmaktadır.