Açık Erişim Politikası

Journal of Recretion and Tourism Research, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ne bağlı kalır ve Açık Erişim politikasını orijinal BOAI'de geliştirilen tanıma göre tanımlar.

Journal of Recretion and Tourism Research, bilimsel bilgi ve araştırmaya küresel Açık Erişim'in gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Journal of Recretion and Tourism Research, "Creative Commons Attribution-NonCommercial-4.0 " (CC BY NC-) İnternational License", orijinal çalışmaya atıfta bulunulması şartıyla.