Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen yazılar başka bir dergide/dergilerde incelenmemelidir.

- Rekreasyon, turizm, işletme, çevre bilimleri, park işletmeciliği, ekonomi, iletişim konularına odaklanan, İngilizce ve Türkçe makaleleri dikkate alan bir dergidir.

- Makalenin ilk sayfası aşağıdaki bilgileri içermelidir.

makalenin başlığı,
yazar(lar)ın ad(lar)ı ve kurumsal bağlantı(lar)ı,
Her yazar için Açık Araştırmacı ve Katılımcı Kimliği (ORCID).
ilgili yazar(lar)ın iletişim bilgileri,
150-250 kelimelik bir özet,
anahtar kelimeler: (minimum 3-maksimum 5)

- Her gönderi bir Türkçe ve İngilizce özet içermelidir.

- TR Index 2020 kriterleri kapsamında araştırma makaleleri için ETİK KURULU İZNİ alınması gerekmekte olup, izin ile ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve numarası) makalenin çalışmaya ek olarak belirtilmelidir. Ayrıca ETİK KURUL İZİN belgesi de makale gönderilirken ek belge olarak gönderilmelidir. 2020'den önce yapılan çalışmalar için etik kurul onayı gerekmemektedir. Ancak bu yazılarda yöntem bölümünde veri toplama tarihleri ​​ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. Ayrıca yazar katkı oranları, çıkar çatışması beyanı ve destek bilgisi yayına (kaynakçadan sonra) eklenmelidir.

- Hakemler tarafından gönderilen incelemelere göre; yazılar yayına kabul edilebilir, düzeltmeler, kısaltmalar ve ek notlar istenebilir veya çalışmalar reddedilebilir. Tüm bu kararlar hakkında yazar(lar)a bilgi verilmektedir.

- Dergimize gönderilen tüm yazılar, yayın kurulunun biçim ve içerik açısından ilk incelemesinden sonra hakemlere gönderilir.

- Gönderilen herhangi bir makalenin toplam uzunluğu, metin için 1,5 satır ve tek sütun olarak yazılmalıdır. 12 punto kullanılmalıdır (Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.)

- Tüm yazılar, American Psychological Association (APA) tarafından yayınlanan “The Publication Manual of the American Psychological Association (6th edition)  yazım stiline uygun olarak gönderilmelidir.

- Çalışmalarda doğrudan yapılan alıntılarda mutlaka sayfa sayısı belirtilmelidir.

- Journal of Recreation and Tourism Research yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

- Telif hakkı (basılı veya elektronik), makalenin kabul edilmesiyle birlikte JRTR'ye aittir.

- Yazar(lar)ın ad(lar)ı, resmi görev(ler)i, kurum(lar)ı, ORCID ve iletişim bilgileri (özellikle e-posta(lar)) vb. makale üzerinde verilmelidir.

- Kaynaktan doğrudan alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir.

- Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur. 

- Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için TDK’nın web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe ‘de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir. 

- Makaleler Microsoft Word (.doc veya .docx dosya uzantılı) belgeleri olarak gönderilmelidir.

- Makaleler aşağıdaki stil kurallarına göre yazılmalıdır:

Kağıt boyutu: A4 Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2,5 cm; Sağ: 2,5 cm

- Kaynaklar makalenin sonunda alfabetik olarak sıralanmalıdır.

- Metin içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi ile sayfa numarası kullanılarak (Kaya, 2001:35; Allen ve Meyer, 2004:233), (McGary) tarzında çapraz referans gösterilmelidir. et al.,2003:55).

Örnek referanslar şunlardır:

Kitap

Greenberg, J. and Baron, R. A. (1997). Behavior in Organizations (Sixth Edition). New Jersey: Prentice Hall.

Erdoğan, İ. (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.

Makale

Rafaeli, A. and Sutton, R. I. (1987). Expression of emotion as part of the work role. Academy of Management Review.  12 (1), 23-37.

Yavuz, E. ve Tokmak, C. (2009). İşgörenlerin etkileşimci liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies. 1(2), 17-35.

İnternet kaynağı

World Bank (2005), Private Participation in Infrastructure Project Databasehttp://ppi.worldbank.org/reports/customQueryAggregate.asp, [Accessed 7.12.2002]