Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) uygulanan tüm süreçler akademik etik çerçevesinde yayıncılığa katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bilimsel ilke ve etik kuralları tüm süreç içerinde yazar(lar), hakem(ler), editörler ve okuyucular için uyulması gerekmektedir. Bu kapsamda Yönetim Bilimleri Dergisi'nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Gönderilen çalışmalar öncelikle yazım kuralları ve  dergi konusu açısından uygunluk durumu incelenmektedir. Editörlerin onaylamaması halinde yayın reddedilecektir. Editör tarafından uygun bulunan çalışmalar yayıncı hakem önerileri ve konu kapsamı açısından uzmanlık durumuna sahip hakemlere gönderilecektir. Hakem süreci çift-kör hakem uygulaması şeklinde yapılmaktadır. Hakem raporları kapsamında kabul, revizyon ve red şeklinde süreç devam edecektir. Hakemler tarafından ,gerekli görülmesi halinde revizyon işlemleri editör tarafından belirlenen süreç dahilinde tamamlanması gerekmektedir. Değişiklik gerektiren makaleler için, gözden geçirilmiş makalenin kalitesinin kabul edilebilir olduğundan emin olmak için aynı hakemler kullanılacaktır. Kabul mektubu revize işleminden sonra verilecektir. Yazar/Sorumlu Yazar olası yayın tarihi hakkında bilgilendirilecektir. Yazar(lar) JRTR’de yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.

"TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir". Etik kurul izini gerektiren çalışmalar gerekli izinler alınmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.