Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) uygulanan tüm süreçler akademik etik çerçevesinde yayıncılığa katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bilimsel ilke ve etik kuralları tüm süreç içerinde yazar(lar), hakem(ler), editörler ve okuyucular için uyulması gerekmektedir. Bu kapsamda derginin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Gönderilen çalışmalar öncelikle yazım kuralları ve  dergi konusu açısından uygunluk durumu incelenmektedir. Editörlerin onaylamaması halinde yayın reddedilecektir. Editör tarafından uygun bulunan çalışmalar yayıncı hakem önerileri ve konu kapsamı açısından uzmanlık durumuna sahip hakemlere gönderilecektir. Hakem süreci çift-kör hakem uygulaması şeklinde yapılmaktadır. Hakem raporları kapsamında kabul, revizyon ve red şeklinde süreç devam edecektir. Hakemler tarafından ,gerekli görülmesi halinde revizyon işlemleri editör tarafından belirlenen süreç dahilinde tamamlanması gerekmektedir. Değişiklik gerektiren makaleler için, gözden geçirilmiş makalenin kalitesinin kabul edilebilir olduğundan emin olmak için aynı hakemler kullanılacaktır. Kabul mektubu revize işleminden sonra verilecektir. Yazar/Sorumlu Yazar olası yayın tarihi hakkında bilgilendirilecektir. Yazar(lar) JRTR’de yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.

Sayın Yazarlar,

Gönderdiğiniz makaleleri değerlendirirken etik ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu metin, makalelerinizin etik açıdan doğru bir şekilde hazırlanması ve sunulması için size rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Araştırma Etik Kuralları: Makalenizde sunulan araştırma çalışması, insanlar, üzerinde yapılan bir deney veya gözlem içeriyorsa, etik kurallara uygun olduğundan emin olmalısınız. İnsan deneklerle yapılan çalışmalarda, bilgilendirilmiş onay almak, gizlilik ve mahremiyet gibi etik konulara özel dikkat göstermek önemlidir.

  2. Veri Toplama ve Analizi: Makalenizde sunulan verilerin doğru, tam ve güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Veri toplama sürecinde bilimsel yöntemleri kullanmak, ölçüm hatalarını en aza indirmek, örnekleme sürecini açıklamak ve verileri doğru bir şekilde kaydetmek gibi hususlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca, verileri etik kurallara uygun bir şekilde analiz etmek, doğru istatistiksel yöntemleri kullanmak ve sonuçları tarafsız bir şekilde sunmanız da önemlidir.

  3. İntihal ve Etik Dışı Davranışlar: Makalenizi hazırlarken, başkalarının fikirlerini, verilerini veya çalışmalarını intihal etmekten kaçınmalısınız. Alıntı yaparken kaynakları doğru bir şekilde belirtmek, başkalarının çalışmalarına saygı göstermek ve intihal raporlama araçlarını kullanmak gerekmektedir. Ayrıca, yanıltıcı veriler sunmak, sonuçları manipüle etmek, verileri tahrif etmek veya diğer etik dışı davranışlarda bulunmak da kabul edilemezdir.

  4. Etik İzinler ve Onaylar: Makalenizde sunulan araştırma, etik kurul onayı gerektiriyorsa, etik kurulun onayını aldığınızı belirtmelisiniz. İnsanlar, hayvanlar veya diğer canlılar üzerinde yapılan çalışmalarda etik kurul onayının alınması araştırmanın etik açıdan uygun olduğunu gösterir. Etik onay gerektirmeyen çalışmalar için gerekli bilgilendirme makale yükleme aşamasında not şeklinde bilgilendirilmelidir.

  5. Çıkar Çatışması: Makalenizin sonunda, herhangi bir mali çıkar çatışması, endüstriyel bağlantı veya sponsorluk ilişkisi varsa, bunu belirmeniz gerekmektedir.

Bu bilgilere ek olarak, "TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir". Etik kurul izini gerektiren çalışmalar gerekli izinler alınmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.

Sayın Hakemler,

Tarafınıza gönderilen makalelerin değerlendirilmesindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Sizlerin hakemlik sürecinde tarafsızlık, etik kurallara riayet ve bilimsel niteliğe odaklanmanızı beklenmektedir. Bu metin, makaleleri değerlendirirken dikkate almanız gereken bazı önemli hususları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Tarafsızlık: Değerlendirdiğiniz makalelerde tarafsızlık prensibine büyük önem veriyoruz. Yazarın ismini ve kurumunu bilmeden makaleyi değerlendirerek objektif bir değerlendirme yapmanızı rica ediyoruz. Ayrıca, herhangi bir kişisel, ideolojik veya ticari çıkar çatışmasının olmadığından emin olmanızı bekliyoruz.

  2. Gizlilik: Değerlendirdiğiniz makalelerin içeriği ve bilgileri gizli ve güvende tutulmalıdır. Makaleye ilişkin bilgileri başkalarıyla paylaşmamalı veya tartışmalar sırasında dışarıya sızdırmamalısınız. Ayrıca, değerlendirme sürecinde herhangi bir çıkar çatışması olduğunda, derhal editöre bildirmeniz önemlidir.

  3. Etik Değerlendirme: Makalenin etik açıdan uygunluğunu değerlendirmeniz önemlidir. Araştırmanın etik kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmek, veri toplama ve analiz yöntemlerinin doğruluğunu ve geçerliliğini değerlendirmek gerekmektedir. Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için, yazarların etik kurul onayını sağladığını kontrol etmeniz beklenir.

  4. İçerik Değerlendirmesi: Makalenin bilimsel kalitesini ve katkısını değerlendirmeniz beklenmektedir. Makalenin amacı, araştırma soruları ve hipotezleri, kullanılan yöntemler, veri analizi, sonuçlar ve tartışma bölümü gibi unsurların doğruluğunu ve tutarlılığını dikkate almanız önemlidir. Ayrıca, yazarların kaynakları doğru bir şekilde kullandığını ve önceki çalışmalara uygun atıfta bulunduğunu kontrol etmeniz beklenir.

  5. Yapıcı Eleştiri: Değerlendirme sürecinde yapıcı eleştirilere ve önerilere yer vermenizi bekliyoruz. Makaleyi eksiksiz bir şekilde değerlendirmeniz, güçlü ve zayıf yönleri belirlemeniz değerlendirilen yayının niteliğinin artması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda yapmış olduğunuz eleştiriler yayınların kalitesini artırması hedeflenecektir.