İntihal Politikası

İntihal Tarama Politikası

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) gönderilen çalışmalarda "Turnitin" intihal programında analize tabi tutulur ve intihal oranı yüksek (max %20) çalışmalar reddedilir.

Dergimiz, akademik dürüstlüğü, bilimsel etiği ve intihal önleme ilkelerini desteklemektedir. Yazarlarımızdan ve hakemlerimizden intihale karşı sıkı bir tutum sergilemeleri beklenmektedir. Bu metin, dergimizde intihali önlemek için uygulanacak politikaları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1- İntihal Kavramı: Dergimizde intihal, başka bir kaynaktan alınmış fikirlerin, metinlerin, verilerin veya diğer akademik içeriklerin izinsiz kullanımını veya kopyalanmasını ifade eder. Bu, bireylerin veya başkalarının çalışmalarının haklarını ihlal etmektedir.

2- İntihalden Kaçınma: Yazarlarımızdan, gönderdikleri makalelerin orijinal çalışmalar olduğunu ve hiçbir şekilde başka bir kaynaktan intihal içermediğini garanti etmelerini bekliyoruz. Tüm alıntıların doğru bir şekilde yapıldığını, kaynakların uygun bir şekilde belirtildiğini ve atıfların düzgün bir şekilde yapıldığını sağlamalarını bekliyoruz.

3- İntihal Tespiti: Dergimiz, intihal tespiti için çeşitli araçlar ve yazılımlar kullanmaktadır. Gönderilen makaleler, intihal tespit sistemi tarafından analiz edilebilir ve diğer kaynaklardan alınan benzerlikler kontrol edilebilir. İntihal tespiti durumunda, ilgili yazarlara ve ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulur ve gereken adımlar atılır.

4- İntihal Durumunda Hareket Planı: Dergimizde intihal tespit edildiğinde, aşağıdaki adımlar izlenir:

a. İntihal tespiti yapılır ve intihal derecesi belirlenir.
b. İntihal tespit edilen makalenin yazarlarına bildirimde bulunulur ve intihal kanıtları sunulur.
c. Yazarlardan intihal iddialarına yanıt vermeleri istenir.
d. İlgili yazarların savunması ve diğer ilgili bilgiler dikkate alınır.
e. Değerlendirme sonucunda intihal tespiti doğrulanırsa, makalenin yayınlanması reddedilir ve ilgili taraflara bilgi verilir.