İntihal Politikası

İntihal Tarama Politikası

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) gönderilen çalışmalarda "Turnitin" intihal programında analize tabi tutulur ve intihal oranı yüksek (max %20) çalışmalar reddedilir.