Amaç ve Kapsam

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR) amacı Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma, kavramsal inceleme, derleme makaleleri ve olgu sunumu türündeki çalışmaları yayınlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkı sağlanmasıdır.

Dergimizde turizm, rekreasyon, ve işletme ile ilgili alanlara ilişkin konuları kapsar. Yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında online olarak yayın yapılır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.