A TRADITIONAL DANCE CONTINUED FROM PAST TO PRESENT: ZEYBEK

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6399155

Keywords:

Efe, Zeybek, Folk Dance, Heroism, Social Bandit

Abstract

The "Zeybek" institution, in its most general definition, consists of social bandits with a hierarchical order.  It has been suggested that the word Zeybek was inspired by the word "zaybak" meaning "light rifle soldier" and reached the present day with the name "zeybek".  Although the origin of the zeybeks, which emerged in the Western Anatolia and the Mediterranean regions, is based on different cultures in different studies, there are concrete data that the zeybeks are Turkish.

 Zeybek dances are included in folk dances and bear traces of many motifs related to social life.  In this study, the historical journey, etymology, varieties, choreographies, music and costumes of the Zeybeks which is the cultural heritage of the Turks, were examined by making use of previous related researches.

References

• Aydın F. ve Güray C. (2012) “Anadolu Kültüründe Bir Başkaldırı Simgesi Olarak Zeybeklik ve Geleneksel Müzik-Dans Yapılarına Etkisi” Nikbinlik Kültür Sanat Edebiyat Dergisi , 2-3

• Aydın F. (2011), “Anadolu Zeybek Müziği Kaba Zurna Repertuvarında Sözlü Aktarım Teknikleri” Zeybek Ateşi 1. Ulusal Efe Kurultayı Bildiriler Kitabı, 5-6

• Koçak B. (2019), “Milli Mücadelede Zeybekler”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 10

• Öztoprak B. (2016), “Türk Romanında Efelik ve Efeler Üzerine Bir İnceleme” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, 8-18-36-61-62-64-68-70

• Acet C. (2019), “Dans Üzerine Yeni Yaklaşımlar; Zeybek Dansı Hareket Semiyotikleri İle Çağdaş Dans Koreografisi”, Eurasian-Journal of Musıc and Dance, (15), 4-6

• Sevinç C. (1994), “Zeybek Oyunlarının Tarihte Ortaya Çıkışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, , 1-9-10-11-12-13-51-52

• Haytoğlu E. (2011), “Aydın Kuva-yı Milliyesinde Efe ve Zeybekler” Belgi Dergisi, (1/1), 53-56-58-59-69

• Mirzaoğlu G. (2001), “Türkülerin İşlevleri ve Zeybek Türküleri”, Türkbilig Dergisi, (2), 78-79-80-81-82-83-84-85-86-87

• Sürmeli F. (2010), “Ege Bölgesi Zeybek Oyunlarının Adlarına Göre Tasnifi ve İncelenmesi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Folklör Müzikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 5-6-7-11-12-16-26-27-28-29-30-31-32-33-37

• Okdan H. (2016), “İzmir İli Geleneksel Kadın Zeybek Oyunlarının Analizi”, International Journal of Human Sciences, (13/1), 335-337-338

• Kültür Portalı (28.02.2013), “Zeybekler-Antalya”, Kültür Turizm Bakanlığı, ErişimAdresi https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/kulturatlasi/zeybekler, (Erişim Tarihi: 05.05.2021)

• Çapan Ş. (2002), “Selim Sırrı Tarcan’ın Zeybek Oyunu Derleme Çalışmaları”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, (8), 16

• Türkay M.(2010), “İzmir İli Cumaovası Zeybeklerinin Ezgi ve Ritim Bakımından İncelenmesi” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1-16-18-20-22

• Gençoğlu M. (2019), “Osmanlı Belgeleri’nde Yörük Ali Efe ve Zeybekler”, Yegah Musiki Dergisi, (2/2), 95-96-97-98-100

• Girard M., Polo F., Yücel S. (2018) ,Turkish Cultural Policies in a Global Word, Londra: Palgrave Macmillan, 213-214

• Hakalmaz O. (1992), “Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerinin İncelenmesi” İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 36

• Meriç R. (2017), “Dionysiac and Pyrrhic Roots and Survivals in the Zeybek Dance, Musıc, Costume and Rituals of Aegean”, Gephyra (14), 213-216-224-227

• Ödemiş S. (2012), “Ötme Bülbül Zeybek Dansının Yapısal ve Anatomik Analizi” Ktü 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu “Müzik ve Kültürel Doku”, 519

• Erkan T. (2015), “Müzik Türü Olarak Zeybek (İzmir-Torbalı Örneği)”, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (48), 288-289

• Erkan T. (2020), “Zeybek Müziğinin Zamansal, Tempo ve Bireşim Değerlendirmesi”, Eımd Dergisi, (17), 290

• Türkiye Kültür Portalı (18.06.2013), “Zeybek Kıyafetleri – İzmir”, Kültür Turizm Bakanlığı,ErişimAdresihttps://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/kulturatlasi/zeybek-kiyafetler,(Erişim Tarihi:02.05.2021)

• Vikipedi (01.07.2020), “Abdal Zeybeği”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi , Erişim Adresi https://tr.wikipedia.org/wiki/Abdal_zeybe%C4%9Fi , (Erişim Tarihi: 05.05.2021)

• Vikipedi (06.12.2020) “Çökertme Zeybeği”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi, Erişim Adresi https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6kertme_zeybe%C4%9Fi, (Erişim Tarihi : 06.05.2021)

• Vikipedi (26.04.2021), “Harmandalı”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi , Erişim Adresi https://tr.wikipedia.org/wiki/Harmandal%C4%B1, (Erişim Tarihi: 05.05.2021)

• Vikipedi (05.12.2020), “Kerimoğlu Zeybeği”, Vikipedi Özgür Ansiklopedi, Erişim Adresi https://tr.wikipedia.org/wiki/Kerimo%C4%9Flu_Zeybe%C4%9Fi, (Erişim Tarihi: 05.05.2021)

• Gidiş V. (2018), “Zeybek Üzerine Bir İnceleme” Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, (5/27), 1-2-3

Published

2022-03-30

How to Cite

ÇETİN, N. (2022). A TRADITIONAL DANCE CONTINUED FROM PAST TO PRESENT: ZEYBEK. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(1), 87–102. https://doi.org/10.5281/zenodo.6399155

Issue

Section

Conceptual Paper