SPORTİF REKREASYON AKTİVİTELERİNE DÜZENLİ KATILIMI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

  • İlker ŞAHİN Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör. (ilkersahin@akdeniz.edu.tr)
  • Özge KOCABULUT Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör. (ozgekocabulut@akdeniz.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Sportif Rekreasyon, Rekreasyonel Sporlar, Rekreatif Sporlar, Rekreasyonel Sportif Aktiviteler, Sportif Rekreasyon Engelleri, Sportif Rekreasyon Türleri

Özet

Çağımızın popüler trendlerinden biri olan sportif rekreasyon, rutin çalışma saatleri ve günlük ihtiyaçların karşılandığı zamanların dışındaki boş vakitlerin değerlendirilmesi bakımından insan hayatında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin günümüzde boş zamanların vazgeçilmezi haline gelen sportif rekreasyon aktivitelerine düzenli olarak katılmasına engel olan faktörlerin araştırılmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte söz konusu engel faktörlerinin sportif rekreasyona katılım üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Öte yandan öğrencilerin toplumdaki refah düzeylerinin, sportif rekreasyon aktivitelerine katılımları arasında ilişkinin var olup olmadığı mercek altına alınmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Alexandris ve Carrol tarafından geliştirilen, toplam 7 alt boyut ve 27 maddeden oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeğinden faydalanılmış; anket çalışması neticesinde elde edilen verilerle yapılan AFA Analizi’nde ise söz konusu ölçeğe ait iki ifadenin 7 alt boyuta ek olarak 8. boyut altında toplandığı görülmüştür. Elde edilen boyutun ise ‘Yorgunluk Hissi’ olarak adlandırılması uygun bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, İlker, & KOCABULUT, Özge. (2014). SPORTİF REKREASYON AKTİVİTELERİNE DÜZENLİ KATILIMI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(2), 46–67. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/113

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi