TERMAL TESİSLERE YÖNELİK PAZARLAMA ANLAYIŞININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: SINDIRGI ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 176 / PDF İndirme: 73

Yazarlar

  • Kudre GÜL Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye. (kgul@balikesir.edu.tr)
  • Melike GÜL Balıkesir Üniversitesi, Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye. (melikegul@balikesir.edu.tr)
  • Esat SAÇKES Balıkesir Üniversitesi, Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Balıkesir, Türkiye. (esackes9@gmail.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.36

Anahtar Kelimeler:

Termal Tesis, Pazarlama Anlayışı, Sındırgı

Özet

Tarihsel olarak pazarlama anlayışı, uygulamalara ve yaşanan sorunlara bağlı olarak zaman içinde sürekli değişmiştir. Bu noktadan hareketle, çalışmada Sındırgı yöresinde faaliyet gösteren termal tesislerde, tarihsel süreç içinde ortaya çıkan pazarlama anlayışlarından hangisinin veya hangilerinin kullanıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler yörede faaliyet gösteren toplam üç termal tesisin pazarlama sorumluları ile yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile rapor edilmiştir. Araştırmada, tesislerin tek bir pazarlama yaklaşımı yerine, çoklu pazarlama yaklaşımlarını benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca misafirlerin kişisel gelir düzeyi düşüklüğünün, termal tesislerdeki yenilikçiliğin, hizmet kalitesinin, ürün çeşitliliğinin ve verilen sözlerin yerine getirilmesinin önündeki en önemli engel olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜL, K., GÜL, M., & SAÇKES, E. (2019). TERMAL TESİSLERE YÖNELİK PAZARLAMA ANLAYIŞININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: SINDIRGI ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 341–350. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.36

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi