Pargasur Şelalesi’nin Turizm Potansiyeli


Özet Görüntüleme: 231 / PDF İndirme: 43

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12557553

Anahtar Kelimeler:

Pargasur Şelalesi, Turizm Potansiyeli, Bingöl

Özet

Farklı noktalardan farklı yüksekliklerden akan şelaleler ziyaretçilerine doğa harikası manzaralar sunmaktadır. Yükseltinin ve su kaynaklarının fazla olduğu Bingöl ilinde isimleri fazla bilinmese de çok sayıda şelale bulunmaktadır. Bu şelalelerden birisi de kayalık bir alandan yaklaşık 30 metre yükseklikten damlacıklar halinde aşağıya düşen Pargasur Şelalesi’dir. Bingöl iline bağlı Yayladere ilçesi Kalkanlı Köyü yakınlarında bulunan Şelale, kar sularının etkisiyle her yıl mayıs ve haziran aylarında canlandığından ziyaretçilerine doğal güzelliği ve su sesiyle huzur vermektedir. Bu çalışmada fotoğraf meraklıları ve doğa tutkunlarını cezbeden Pargasur Şelalesi’nin önemine değinerek turizm potansiyelinin artırılması hedeflenmiştir. Araştırmada katılımcı ve katılımcı olmayan gözlem ile elde edilen veriler sonucunda Pargasur Şelalesi’nin doğal ve tarihi çekiciliklere sahip olduğu, ziyaretçilerine farklı turizm türlerini sunduğu tespit edilmiştir. Çalışma da ayrıca Pargasur Şelalesi güzergâhında ulaşımda bozulmaların olduğu, yön levhalarının ve güvenlik bariyerlerinin de olmadığı belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında şelalenin etkin bir tanıtımının yapılması durumunda özellikle de Bingöl ili için önemli bir rekreasyon alanının olacağı ve bölge halkına da ekonomik kazanç sağlayacağı beklenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Acuner, Ş. A. (2006). Turizmde sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde alternatif turizm türlerinin yeri. Verimlilik Dergisi, (4), 1-12.

Akçaoğlu, N. K. ve Zaman, M. (2021). Çağlayan şelalesi'nin rekreasyonel potansiyelinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(Özel Sayı), 87-105.

Akova, İ. (1997). Türkiye'de turizmin önemi ve ekonomideki yeri. Türk Coğrafya Dergisi, (32), 263-280.

Akpur, A. ve Zengin, B. (2019). İznik gölü ile çevresinin kamp ve karavan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. TURAR Turizm ve Araştırma Dergisi, 8(2), 4-20.

Arpacı, Ö., Zengin, B. ve Batman, O. (2012). Karamanın mağara turizmi potansiyeli ve turizm açısından kullanılabilirliği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 59-64.

Atayeter, Y., Yayla, O., Tozkoparan, U. (2019). Gümüşhane tekke(çorçol) şelalesi ve turizm potansiyeli. Doğu Coğrafya Dergisi, 24(42), 103-122.

Aylar, F. ve Zeybek, H. İ. (2018). Çorum ili doğal turistik çekicilikleri destinasyonuna bir katkı: susuz (güm güm) şelalesi. TÜCAUM, 30, 382-400.

Civelek, M., Dalgın, T. ve Çeken, H. (2013). Agro-turizm ve sürdürülebilirlik ilişkisi: muğla yöresindeki tatuta çiftliklerinde bir araştırma. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 1(3), 22-32.

Çeken, H., Karadağ, L. ve Dalgın, T. (2007). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve türkiye‘ye yönelik teorik bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-14.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), (2012). TRB1 bölgesi sürdürülebilir turizm stratejisi ve eylem planı.

Gülbahar, O. (2009). 1990'lardan günümüze türkiye'de kitle turizminin gelişimi ve alternatif yönelimler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 151-177.

Gürbüz, Z. ve Gürbüz, O. (2022). Turizme Kaynak Oluşturan Değerler: TRB1 Bölgesi. Ankara: İKSAD Yayınları.

Hudson, B. J. (1998). Waterfalls resources for tourism. Annals of Tourism Research, 25(4), 958-973.

Köroğlu, Ö. ve Karaman, S. (2014). Doğaya dayalı turizm faaliyetlerinin gelişiminde toplum temelli doğal kaynak yönetiminin önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(26), 95-106.

Kiper, T. ve Arslan, M. (2007). Anadolu’da doğa turizmi kapsamında doğa yürüyüşü güzergâhlarının belirlemesinde örnek bir çalışma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2), 165-174.

Kiril, İ. (2020). Emek sürecinde cinsiyet olgusu: Antalya turizm sektörüne dair bir çözümleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Denizli.

Kozak, M. A., Evren, S. ve Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.

Kozak, N., Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2014). Genel turizm bilgisi ilkeler kavramlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web Ofset.

Metin, M., Durmuş, M.N. ve Durmuş N. (2023). Nitel Araştırma Süreci ve Uygulamaları - “Nitel Gözlem”. Elazığ: Asos Yayınları.

Oktay, K., İşlek, E. ve Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(2), 47-54.

Okuyucu, A. ve Somuncu, M. (2013). Türkiye’de inanç turizmi: bugünkü durum, sorunlar ve gelecek. In International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9(12), 627-643.

Ortega-Becerril, J. A., Polo, I. ve Belmonte, A. (2019). Waterfalls as geological value for geotourism: the case of ordesa and monte perdido national park. Geoheritage, 11(3), 1199-1219.

Pantiyasa, I. W., Pradana, G. Y. ve Nale, O. B. (2018). Tourists perception about tourist attraction of waterfall in the village of senaru district of bayan north lombok. Universal Journal of Management, 6(5), 155-164.

Polat, S., Karğı, S. ve Güney, Y. (2012). Gümüşsu homa şelalesi çivril-denizli. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 203-216.

Sunar, H., Gökçe, F., Gökçe, H. ve Şahin, M. (2018). Alternatif turizm türü olarak yamaç paraşütü potansiyeli: hatay örneği. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 1422-1429, İskenderun-Hatay.

Sezer, İ. ve Öztürk, B. (2014). İnanç turizmi bağlamında yapılan ziyaretlerin mekânsal etkileri üzerine ev sahibi toplumun geliştirdiği tepkiler: boztekke köyü (giresun merkez ilçe) örneği. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) VIII. Coğrafya Sempozyumu, 463-472, Ankara.

Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada kırsal turizmin rolü- 2007-2013 yılları arasında ülkemizde uygulanacak olan IPARD kırsal kalkınma programındaki yeri, önemi ve beklenen gelişmeler. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık tezi, Ankara.

Tiryaki, S. (2008). Bingöl eski çağ tarihi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Tiryaki, S. (2019). Bingöl-Yayladere (Pargasur) yöresinden yeni keşifler: kaya şapelleri, yerleşim alanı ve kaya mezarları. Tarih Yolunda Bir Ömür: Ergün Öz Akçora Armağanı. İstanbul: Hiper Yayın, 1, 95-110.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü (TDK), (2024). Güncel Türkçe Sözlük, Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/. [Erişim Tarihi, 02.03.2024].

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gürbüz, Z. (2024). Pargasur Şelalesi’nin Turizm Potansiyeli. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(2), 18–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.12557553

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi