Cilt 11 Sayı 2 (2024): JRTR

					Cilt 11 Sayı 2 (2024): JRTR Gör

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR)

ISSN: 2148-5321

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayın Dönemi: Yılda 4 Kez (30 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Aralık)

Yayınlanmış: 2024-06-30

Araştırma Makalesi