Turizm Alanyazınında Oyun Teorisi Makalelerinin Bibliyometrik Analizi


Özet Görüntüleme: 70 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12557403

Anahtar Kelimeler:

Turizm, Oyun Teorisi, Bibliyometrik Analiz

Özet

Çalışmanın amacı, turizm alanyazınında oyun teorisine ilişkin makalelerin çeşitli parametreler kapsamında bibliyometrik profillerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca diğer amacı ise Türk turizmi alanyazınında oyun teorisiyle ilgili yapılan çalışmaların mevcut durumunu ortaya koymak ve yeni araştırma konularının belirlenmesine olanak sağlamaktır. Çalışmada ScienceDirect ve Google Scholar veri tabanlarında yer alan “oyun teorisi ve turizm” anahtar kelimelerinin birlikte kullanıldığı makaleler incelemeye alınmıştır. Ulusal ve uluslararası alanyazın taraması 16.12.2023 tarihine kadar sürmüştür. Alanyazın taraması yapılırken “oyun teorisi ve turizm”, “game theory and tourism” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Makalelerin konuya ilişkin olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla özet ve yöntem bölümleri okunarak değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda 64 adet makaleye ulaşılmıştır. Bibliyometrik analiz sonucunda konuya ilişkin ilk makalenin 2004 yılında yayımlandığı görülmektedir. Bununla birlikte en fazla çalışmanın Tourism Management ve Tourism Economics dergilerinde yayımlandığı saptanmıştır. 2021 yılında konuya ilişkin yayımlanan makale sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ahmad, F., Almarri, O., Shah, Z., & Luluwah A. (2023). Game Theory Applications in Traffic Management: A Review of Authority-based Travel Modelling. Travel Behaviour and Society, 32, 1-23. https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100585.

Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19-47.

Antimova, R., Nawijn, J., & Peeters, P. (2012). The Awareness/Attitude-Gap in Sustainable Tourism: a Theoretical Perspective. Tourism Review, 67(3), 7-16. https://doi.org/10.1108/16605371211259795.

Arenoe, B., Van Der Rest, J. P., & Kattuman, P. (2015). Game Theoretic Pricing Models in Hotel Revenue Management: An Equilibrium Choice-Based Conjoint Analysis Approach. Tourism Management, 51, 96-102. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.04.007.

Assaf, A. G., & Li, G. (2021). Introduction to the Special Issue: Economic Analysis in Tourism and Hospitality—New Methods and Perspectives. Journal of Hospitality & Tourism Research, 45(1), 3-5. https://doi.org/10.1177/1096348020972802.

Aznar, J. P., Maspera, J. M. S., & Quer, X. (2019) A Game Theory Approach to Airbnb and Hotels Competition. European Journal of Tourism Research, 21, 119-123.

Bar-Ilan, J., Levene, M., & Lin, A. (2007). Some Measures for Comparing Citation Databases. Journal of Informetrics, 1(1), 26-34. https://doi.org/10.1016/j.joi.2006.08.001.

Beritelli, P. (2011). Cooperation Among Prominent Actors in a Tourist Destination. Annals of Tourism Research, 38(2), 607-629. https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.11.015.

Bilit, P., & Özarı, Ç. (2019). Farklı Kredi Türleri İçin Banka Stratejilerinin Oyun Teorisi Yaklaşımı ile İncelenmesi. Social Sciences, 14(4), 1307-1320. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.

Bimonte, S. (2008). The “Tragedy of Tourism Resources” as the Outcome of a Strategic Game A New Analytical Framework. Ecological Economics, 67, 457-464. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.12.020.

Chen, M. H., Wei, H., Wei, M., Huang, H., & Su, C. H. J. (2021). Modeling a Green Supply Chain in the Hotel Industry: An Evolutionary Game Theory Approach. International Journal of Hospitality Management, 92, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102716.

Chica, M., Hernández, J. M., & Perc, M. (2022). Sustainability in Tourism Determined by an Asymmetric Game With Mobility. Journal of Cleaner Production, 355, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131662.

Chica, M., Hernández, J. M., & Perc, M. (2023). Rewarding Policies in an Asymmetric Game for Sustainable Tourism. Applied Mathematics and Computation, 457, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.amc.2023.128183.

Demirci, E., & Palancı, O. (2019). Ulusal Yazında Oyun Teorisi Üzerine Genişletilmiş Bir Literatür Taraması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(29), 531-549. https://doi.org/10.20875/makusobed.595643.

Dinica, V. (2012). Tourism on Curaçao: Explaining the Shortage of Sustainability Legislation from Game Theory Perspective. Journal of Environmental Policy & Planning, 14(2), 161-188. http://dx.doi.org/10.1080/1523908X.2012.681121.

He, P., He, Y., & Xu, F. (2018). Evolutionary Analysis of Sustainable Tourism. Annals of Tourism Research, 69, 76-89. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.02.002.

Huang, G. Q., Chen, W., Song, H., & Zhang, X. (2010). Game-Theoretic Study of the Dynamics of Tourism Supply Chains for Package Holidays Under Quantity Competition. Tourism Economics, 16(1), 197-216. https://doi.org/10.5367/000000010790872150.

Huang, Y., Song, H., Huang, G. Q., & Lou, J. (2012). A Comparative Study of Tourism Supply Chains with Quantity Competition. Journal of Travel Research, 51(6), 717-729. https://doi.org/10.1177/0047287512451138.

Idrees, I. A., Vasconcelos, A. C., & Ellis, D. (2018). Clique and Elite: Inter-Organizational Knowledge Sharing Across Five Star Hotels in the Saudi Arabian Religious Tourism and Hospitality Industry. Journal of Knowledge Management, 22(6), 1358-1378. https://doi.org/10.1108/JKM-07-2017-0276.

Işık, C., Küçükaltan, G. E., Çelebi, K. S., Çalkın, Ö., Enser, İ., & Çelik, A. (2019). Turizm ve Girişimcilik Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 119-149. https://dx.doi.org/10.32572/guntad.519018.

Jacso, P. (2005). As We May Search Comparison of Major Features of the Web of Science, Scopus, and Google Scholar Citation-based and Citation-enhanced Databases. Current Science, 89(9), 1537-1547.

Jena, S. K., & Behera, C. (2022). Mathematical Modelling for Tourism Supply Chain Considering Sustainable Effort. INFOR: Information Systems and Operational Research, 60(1), 20-51. https://doi.org/10.1080/03155986.2021.2004056.

Keskin, K., & Ucal, M. (2021). A Dynamic Game Theory Model For Tourism Supply Chains. Journal of Hospitality & Tourism Research, 45(2), 304-324. https://doi.org/10.1177/1096348020913949.

Khalilzadeh, J., & Wang, Y. (2018). The Economics of Attitudes: A Different Approach to Utility Functions of Players in Tourism Marketing Coalitional Networks. Tourism Management, 65, 14-28. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.018.

Kopf, D. A., & Hsu, M. K. (2021). Game Theory, Tourism and Land Ethics. Sustainability, 13(15), 1-13. https://doi.org/10.3390/su13158515.

Kuokkanen, H., & Bouchon, F. (2020). When Team Play Matters: Building Revenue Management in Tourism Destinations. Tourism Economics, 27(2), 379-397. https://doi.org/10.1177/1354816620921250.

Kural, H. (2007). Karar Verme Sürecinde Oyun Teorisi ve Sektörel Uygulamalar. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı. İzmir.

Liang, M., & Ma, R. (2018). The Game Analysis of the Tourist Shopping Process in Tourism Destination. Chinese Studies, 7, 47-58. https://doi.org/10.4236/chnstd.2018.71005.

Lv, W. Q., Wang, Y. J., Su, C. H., Chen, M. H., & Kot, H. W. (2022). A Comprehensive Analysis of Package Tour Quality: A Stochastic Evolutionary Game. Tourism Management, 91, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104478.

Ma, D., Hu, J., & Yao, F. (2021). Big Data Empowering Low-Carbon Smart Tourism Study on Low-Carbon Tourism O2O Supply Chain Considering Consumer Behaviors and Corporate Altruistic Preferences. Computers & Industrial Engineering, 153, 1-21. https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.107061.

Madani, K. (2010). Game Theory and Water Resources. Journal of Hydrology, 381(3-4), 225-238. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.11.045.

Mohammed, I., Guillet, B. D., & Law, R. (2015). The Contributions of Economics to Hospitality Literature: A Content Analysis of Hospitality and Tourism Journals. International Journal of Hospitality Management, 44, 99-110. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.10.010.

Mosetti, R. (2006). Game Theory Approach on Sustainable Tourism. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 97, 337-340. doi:10.2495/ST060311.

Noori-daryan, M., Taleizadeh, A. A., & Rabbani, M. (2020). Advance Booking Pricing in O2O Commerce with Demand Leakage Using Game theory for Tourism Supply Chains. International Journal of Production Research, 58(22), 6739-6774. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1685703.

Pekdemir, E. (2018). Google Scholar Through the Eyes of Academics. International Technology and Education Journal, 2(2), 1-10.

Pekkaya, M., & Gümüş, F. H. (2020). Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Portföy Optimizasyonu Üzerine Literatür Değerlendirmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, (17), 1-19. http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.842905.

Polat, Z. A., Saraçoğlu, A., & Duman, H. (2019). Harita Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Harita Dergisi, 161, 46-56.

Riadh, H. (2022). Intelligent Tourism System Using Prospective Techniques and the Mactor Methodology: a Case Study of Tunisian Tourism. Current Issues in Tourism, 25(9), 1376-1398. DOI: 10.1080/13683500.2021.1937072.

Rigakis, M., Trachanatzi, D., Marinaki, M., & Marikanis, Y. (2021). Tourist Group Itinerary Design: When the Firefly Algorithm Meets the n-Person Battle of Sexes. Knowledge-Based Systems, 228, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107257.

Sheng, L. (2011). Regional Competition and Sustainable Development: A Game Theory Model for Tourism Destinations. European Planning Studies, 19(4), 670-681. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.548470.

Song, H., Dwyer, L., & ZhengCao, G. L. (2012). Tourism Economics Research: A Review and Assessment. Annals of Tourism Research, 39(3), 1653-1682. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.05.023.

Sun, K., Cao, X., & Xing, Z. (2021). Can the Diffusion Modes of Green Technology Affect the Enterprise’s Technology Diffusion Network Towards Sustainable Development of Hospitality and Tourism Industry in China? Sustainability, 13, 1-18. https://doi.org/10.3390/su13169266.

Sun, Y., Liu, B., Fan, J., & Qiao, Q. (2021). The Multi-Player Evolutionary game Analysis for the Protective Development of Ecotourism. Environmental Science and Policy, 126, 111-121. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.09.026.

Tavares, J. M., & Tran, X. (2019). Is There a Strategic Interdependence Between the USA and Canada in the Tourism Sector? An Analysis Using Game Theory. Tourism Planning & Development, 16(3), 304-317. https://doi.org/10.1080/21568316.2018.1481453.

Tran, X., & Thompson, C. (2015). Application of Game Theory in Tourism. Tourism Analysis, 20, 697-702. https://doi.org/10.3727/108354215X14464845878192.

Tsaur, R. C., & Chen, C. H. (2018). Strategies for Cross-Border Travel Supply Chains: Gaming Chinese Group Tours to Taiwan. Tourism Management, 64, 154-169. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.08.011.

Ulu, S., & Akdağ, M. (2015). Dergilerde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Örneği. Selçuk İletişim, 9(1), 5-21. https://doi.org/10.18094/si.04052.

Çubukçu, H. A., Uysal, F., & Gülmez, M. (2017). Turizmde Havayolu Şirketlerinin Fiyat Belirleme Politikaları ve Oyun Teorisi Uygulaması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 5-19.

Van Zyl, C. (2012). Tourism Marketing: a Game Theory Tool for Application in Arts Festivals. Tourism Economics, 18(1), 43-57. https://doi.org/10.5367/te.2012.0106.

Xu, J., & Shen, H. (2021). Regional Competition and Sustainable Development of Tourism Industry in the Synthesis of Game Theory. Converter Magazine, (4), 416-425. https://doi.org/10.17762/converter.193.

Yan, H., Wei, H., & Wei, M. (2021). Exploring Tourism Recovery in the Post-COVID-19 Period: An Evolutionary Game Theory Approach. Sustainability, 13(16), 1-21. https://doi.org/10.3390/su13169162.

Yan, W., & Hongzhong, X. (2020). Stakeholder Contradictions and Win-Win Strategies for Tourism Along the Ancient Tea Horse Road in the South of Yunnan Based on Game Analysis. Journal of Resources and Ecology, 11(5), 531-538. https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2020.05.011.

Yang, S., Huang, G. Q., & Liang, L. (2016). Strategy Choice in Tourism Supply Chains For Package Holidays: A Game-Theoretic Approach. Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally, 73, 297-306.

Yang, S., Huang, G. Q., Song, H., & Liang, L. (2009). Game-Theoretic Approach to Competition Dynamics in Tourism Supply Chains. Journal of Travel Research, 47(4), 425-439. https://doi.org/10.1177/0047287508326533.

Yang, Z., Shi, H., Yang, D., Cai, Y., & Ren, X. (2015). Analysis of Core Stakeholder Behaviour in the Tourism Community Using Economic Game Theory. Tourism Economics, 21(6), 1169-1187. https://doi.org/10.5367/te.2015.0521.

Yılmaz, G. (2017). Restoranlarda Bahşiş ile İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 65-79. https://doi.org/10.24010/soid.335082.

Zhang, H. Q., Heung, V. C. S., & Yan, Y. Q. (2009). Play or Not to Play-An Analysis of the Mechanism of the Zero-Commission Chinese Outbound Tours Through a Game Theory Approach. Tourism Management, 30, 366-371. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.006.

Zhang, R., & Li, Z. (2023). Stackelberg Game Model of Green Tourism Supply Chain with Governmental Subsidy. INFOR: Information Systems and Operational Research, 61(2), 141-168. https://doi.org/10.1080/03155986.2022.2164438.

Zhang, X., Song, H., Huang, G. Q., & Chen, W. (2010). Game-Theoretic Approach To Tourism Supply Chain Coordination Under Demand Uncertainty For Package Holidays. Tourism Analysis, 15, 287-298. https://doi.org/10.3727/108354210X12801550666024.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yenisoy, C., & Hassan, A. (2024). Turizm Alanyazınında Oyun Teorisi Makalelerinin Bibliyometrik Analizi. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(2), 1–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.12557403

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi