AKDENİZ ÇANAĞINDAKİ ÜLKELERİN DESTİNASYON PAZARLAMA ÖRGÜTLERİNİN TWİTTER KULLANIM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE, YUNANİSTAN, İTALYA, İSPANYA VE FRANSA


Özet Görüntüleme: 104 / PDF İndirme: 55

Yazarlar

  • Seval KURT Gazi University, Faculty of Tourism, Ankara/Turkey
  • Halil Can AKTUNA Gazi University, Faculty of Tourism, Ankara/Turkey
  • Azize HASSAN Gazi University, Faculty of Tourism, Ankara/Turkey

Anahtar Kelimeler:

Sosyal medya, Sosyal medya pazarlaması, Destinasyon pazarlama örgütü, Twitter

Özet

Geleneksel pazarlama uygulamalarının günümüz rekabet ortamında bilinçli tüketiciler karşısında bilgi paylaşımının önemli hale gelmesiyle tüketim kalıplarının hızlı ulaşılabilen bilgilere duyulan ihtiyacı arttırması ve teknolojik gelişmelerle önemli hale gelen sosyal medya, dijital bir pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır. Bu bakış açısıyla son yıllarda özgünlüğü ile dikkat çekici olan Twitter destinasyon pazarlama örgütleri için önemli bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda Akdeniz çanağında Türkiye başta olmak üzere Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa’nın Twitter profillerinin resmi destinasyon pazarlama örgütleri tarafından ne kadar etkin kullandıkları tespit edilmeye ve karşılaştırılmaya çalışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KURT, S. ., AKTUNA, H. C. ., & HASSAN, A. . (2017). AKDENİZ ÇANAĞINDAKİ ÜLKELERİN DESTİNASYON PAZARLAMA ÖRGÜTLERİNİN TWİTTER KULLANIM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE, YUNANİSTAN, İTALYA, İSPANYA VE FRANSA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 156–168. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/239

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi