Konya Örneği'nde Bisiklet Turizmi


Özet Görüntüleme: 38 / PDF İndirme: 31

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12577679

Anahtar Kelimeler:

Bisiklet, Bisiklet Turizmi, Bisiklet Turisti, Bisiklet Dostu

Özet

Günümüzde bir turizm etkinliği olarak da yaygınlaşan bisiklet kullanımı, 20’nci yüzyılın başlarından itibaren büyük ilgi görmeye başlamıştır. Avrupa’da her yıl 44 milyar Euro değere sahip 2,3 milyar bisiklet gezisi yapılmaktadır. Bisikletli turistlerin sadece gecelik konaklamalarıyla AB ekonomisine yaptığı getiri yıllık 9 milyar Euro’yu aşmaktadır. Bu araştırmada bisiklet turizmi gelişiminin destinasyonlar için öneminin vurgulanması ve Konya’nın bisiklet turizmi potansiyelinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma kapsamında durum çalışması deseni kullanılmış ve görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşmeler kapsamında Konya’nın bisiklet kullanımı ilgili yetkilileri, toplulukları ve diğer paydaşlarına yer verilmiştir. Çalışma sonucunda; Konya’nın bisiklet turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğu; ancak önemli bir bisiklet turizmi destinasyonu haline gelebilmesi için tanıtım, pazarlama, bisiklet rotaları, bisiklet dostu tesisler gibi konularda daha etkin çalışmaların yürütülmesi gerektiği belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Anadolu Ajansı. (2020, Eylül 4). Konya'da sadece bisikletliler için tasarlanan tramvay yolculuğa başladı. Ekim 1, 2023 tarihinde NTV Web Sitesi: https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/konyada-sadece-bisikletliler-icin-tasarlanan-tramvay-yolculuga-basladi adresinden alındı

Arıcan, B. (2022). Turizm Diplomasisinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 63-66.

Aşan, K. (2022). Bağımsız Bisiklet Turistleri. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences , 44-57.

Aşan, K. (2019). Turizmde Yeni Kabileler: Bisiklet Özel İlgi Grupları Üzerine Etnografik Bir Araştırma. Doktora Tezi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.

Atasoy, H. (2022). Spor Tarihine Katkı: Bisiklet Sporu ve Konya’ya Etkileri. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 65-75.

Aylan, K. (2021). Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Twitter Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi , 1388-1403.

Cycling Go Türkiye. (2023). Bisiklet Dostu Konaklama Tesisleri. Aralık 10, 2023 tarihinde Cycling Go Türkiye: https://cycling.goturkiye.com/tr/bisiklet-dostu-konaklama-tesisleri adresinden alındı

Çelik Uğuz, S., ve Özbek, V. (2018). Destinasyon Sadakatini Etkileyen Faktörler: Bisiklet Turizmi ve Burhaniye Bisiklet Festivali Örneği. International Review of Economics and Management , 84-102.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2023). Türkiye Bisiklet Ağı Master Planı. Nisan 11, 2023 tarihinde Türkiye Bisiklet Ağı Broşür 1: https://cygm.csb.gov.tr/turkiye-bisiklet-agi-master-plani-i-103852 adresinden alındı

Dündar, Y. (2022). Her Yönüyle Bisiklet Turizmi Ve Bisiklet Dostu Konaklama Tesisleri. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel , 1609-1625.

Euronews. (2023, Şubat 27). Doğa: Avrupa'da bisikletle ulaşımı hangi ülke nasıl teşvik ediyor? Ekim 24, 2023 tarihinde euronews: https://tr.euronews.com/green/2023/02/27/avrupada-bisikletle-ulasimi-hangi-ulke-nasil-tesvik-ediyor adresinden alındı

EuroVelo. (2023). What is EuroVelo. Nisan 11, 2023 tarihinde EuroVelo: https://pro.eurovelo.com/organisation/about adresinden alındı

Güvenç, A. (2022). Türkiye'de Bisiklet Turizminin Mevcut Durum ve Potansiyel Açısından Değerlendirilmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi .

Haber Dairesi. (2023, Haziran 11). Konya Velespit Müzesi. Temmuz 2, 2023 tarihinde Haber Dairesi: https://haberdairesi.com/konya/konyaya-yeni-bir-cazibe-merkezi-icerisinde-velespit-muzesi-de-olacak-99798h adresinden alındı

Kayseri, İ. (2015). Milli Bisikletçi Süleyman Okur Zamana Karşı Yarışı. Konya: Memleket Yayınları.

Kınacı, M. (2019, Haziran 2). Gündem: Bu Şehirde Her Hanede Bir Bisiklet Var. Kasım 5, 2023 tarihinde Anadolu Ajansı Web Sitesi: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bu-sehirde-her-hanede-bir-bisiklet-var adresinden alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi. (2020). Bisiklet Yolları ve Akıllı Bisiklet Sistemi. Temmuz 2, 2023 tarihinde Akıllı Şehir Konya Uygulamaları: https://akillisehir.konya.bel.tr/uygulama/bisiklet-yollari-ve-akilli-bisiklet-sistemi adresinden alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi. (2023, Mart 28). Haberler: Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Tamir İstasyomu Sayısını Arttırdı. Kasım 6, 2023 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi: https://www.konya.bel.tr/haber/konya-buyuksehir-bisiklet-tamir-istasyonu-sayisini-artirdi adresinden alındı

Kutlu, D. (2023). Turizm ve Ekonomik Büyümenin Karbondioksit Emisyonu Üzerindeki Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 428-441.

Lamont, M. (2009). Reinventing The Wheel: A Definitional Discussion of Bicycle Tourism. Journal of Sport & Tourism , 5-23.

Lorasokkay, M. A. ve Ağırdır, M. L. (2011). Konya kentiçi ulaşımda bisiklet. Engineering Sciences, 6(4), 870-881.

Memleket, H. (2023, Haziran 11). Tarihi Konya Evleri Restore Ediliyor. Temmuz 2, 2023 tarihinde Memleket Haber Web Sitesi: https://www.memleket.com.tr/tarihi-konya-evleri-restore-ediliyor-baskan-altay-velespit-muzesi-calismalarini-2244359h.htm adresinden alındı

Merhaba Haber. (2017, Aralık 17). Türkiye'nin İlk Veledromu. Haziran 29, 2023 tarihinde Merhaba Haber Web Sitesi: https://www.merhabahaber.com/turkiyenin-ilk-veledromu-konyaya-yapilacak-1282815h.htm adresinden alındı

Otuzbeşlik. (2017, Aralık 17). Bisiklet Dostu İşletme Olmak İster misin? Haziran 25, 2023 tarihinde Otuzbeşlik: https://www.otuzbeslik.com/yazilar/bisiklet-dostu-isletme-olmak-ister-misin adresinden alındı

Pratte, J. (2006). Bicycle Tourism: On The Trail to Economic Development. Prairie Perspectives: Geographical Essays , 62-84.

Sağlam, M. C. ve Kömürcü, S. (2021). Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma. Journal of Yasar University , 1355-1372.

Sağlık, A., Sağlık, E. ve Kelkit, A. (2014). Bisiklet Turizmi Açısından Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nın İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi , 84-90.

Soyalp, L. ve Kozak, M. (2017). Bisiklet Turizmi Katılımcılarının Tatil Deneyimi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma.

Sutton, M. (2020, Kasım 13). Economies Benefit as Cycle Tourism Sets Records In European Countries. Mart 26, 2023 tarihinde Cycling Industry News: https://cyclingindustry.news/economies-benefit-as-cycle-tourism-sets-records-in-european-countries/ adresinden alındı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2021). Bisiklet Turizmi & Bisiklet Dostu Otel Konsepti Yol Haritası Araştırma Raporu.

The Brussels Times. (2023, Eylül 30). Belgium:Federal Government increases bicycle allowance for commuters. Ekim 29, 2023 tarihinde The Brussels Times Web Sites: https://www.brusselstimes.com/belgium/715394/federal-government-increases-bicycle-allowance-for-commuters adresinden alındı

Türkay, O. ve Atasoy, B. (2020). Sürdürülebilir Turizmin Bir Aracı Olarak Bisiklet Turizmi: Avrupa Birliği (AB) Örneği. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi , 50-69.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, (2023) Bisiklet Dostu Konaklama Tesisleri için Kriterler. https://tga.gov.tr/faaliyetler/duyurular/bisiklet-dostu-konaklama-tesisleri-icin-kriterler adresinden alındı

Türkmen, S. ve Gökdemir, S. (2021). Bisiklet Turizmi Motivasyonlarının Belirlenmesi. GSI Journals Seria A: Advancements In Tourism, Recreation and Sport Sciences, 19-32.

Weston, R., Davies, N., Lumsdon, L., McGrath, P., Peeters, P., Eijgelaar, E., et al. (2012). Avrupa Bisiklet Rotası Ağı EuroVelo: Sürdürülebilir Turizm İçin Zorluklar ve Fırsatlar2009 Çalışmasının Güncellemesi. European Parliament.

World Tourism Organization and International Transport Forum (2019), Transportrelated CO2 Emissions of the Tourism Sector – Modelling Results, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284416660.

WRI Türkiye, S. Ş. (2022, Mart 29). Türkiye'nin Kent İçi Bisikletli Ulaşım Stratejisi. Haziran 29, 2023 tarihinde WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler: https://wrisehirler.org/haberler adresinden alındı.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çiçek, M. A., & Güneş, S. G. (2024). Konya Örneği’nde Bisiklet Turizmi. Journal of Recreation and Tourism Research, 11(2), 55–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.12577679

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi