ESKİŞEHİR ERİŞİLEBİLİR TURİZME UYGUN MU?


Özet Görüntüleme: 296 / PDF İndirme: 171

Yazarlar

  • Beybala TİMUR Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, Turizm Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. (beybalatimur@gmail.com)
  • Yasin Emre OĞUZ Turizm İşletmeciliği, Turizm Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. (yeoguz@ogu.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Eskişehir, Erişilebilir turizm, Engelli dostu destinasyon

Özet

Engellilik insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren hem engelli bireylerin hem de yakınlarının yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Engelli bireylerin, içerisinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak karşılaştığı sorunlar o toplumun fiziki, sosyal, psikolojik gelişmişliği ile doğrudan ilgilidir. Engelli bireylerin günlük yaşamlarında ve turistik etkinliklerde karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi, yaşam ve kullanım alanlarının engelli dostu olarak planlanması toplumsal gelişmişliği fiziki, sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak olumlu etkileyecektir. Bu kapsamda, bu çalışmada son yıllarda Türkiye’nin popüler şehirlerinden biri olan Eskişehir ilinin en çok turist alan yerleri erişilebilir turizm çerçevesinde incelenmiştir. İlgili literatürde daha önceden yapılmış benzer çalışmalardan derlenen bir form oluşturulmuş ve veriler doğal gözlem yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma bulguları, Eskişehir’in erişilebilir turizm açısından engelli dostu olduğuna ve Eskişehir’i ziyaret eden engelli turistlerin ziyaret noktalarının hemen hepsinde rahatlıkla dolaşabileceğine işaret etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

TİMUR, B., & OĞUZ, Y. E. (2019). ESKİŞEHİR ERİŞİLEBİLİR TURİZME UYGUN MU?. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 360–371. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/37

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi