MARMARİS TURİZMİ HAKKINDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ


Özet Görüntüleme: 193 / PDF İndirme: 109

Yazarlar

  • Hande AKYURT KURNAZ aBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Bolu, Türkiye. (handekurnaz@idu.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Yerel halk, Marmaris, Görüş

Özet

Turizm sektörünün önemli paydaşlarından birisi de yerel halktır. Yerel halk ve turist iş birliği içerisinde gerçekleştirilen turizm aktiviteleri, destinasyonun kalkınmasını sağlamaktadır. Yerel halkın turizmden sağladığı istihdam olanaklarının sayesinden daha kaliteli bir şekilde turizm hizmeti gerçekleştirilmektedir. Yerel halkın turizm ile bütün olduğu destinasyon örneklerinden biri de Marmaris’tir. Sahip olduğu doğal ve kültürel özellikleri neticesinde birçok farklı turizm türü Marmaris’te mevcuttur. Marmaris sadece deniz, kum, güneş turizmine bağlı kalmamış aynı zamanda kültür, yat, gastronomi gibi çeşitli turizm türlerine de ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Marmaris’te yaşayan yerel halkın Marmaris turizmine ait görüşlerinin ve düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, nicel veri toplama yöntemlerinden biri olan anket kullanılmıştır. Kolayda örneklem yoluyla araştırma yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Toplam 354 kişi ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan bulgular değerlendirildiğinde Marmaris turizmi hakkında yerel halkın farklı düşünceleri olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma katılımcılarının çoğunlukla erkek, Marmaris dışı doğumlu, serbest meslek ile uğraşan, lise ve üniversite mezunu olan kişilerden oluşmuştur. Demografik bilgilerden sadece yaş değişkeni Marmaris turizmine yönelik görüşleri etkileyen ifade olarak yer almıştır. Gelecek çalışmalar açısından farklı destinasyonlarda araştırmanın yapılması öngörülmektedir. Yerel halkın turizm konusunda yeterli bilgiye sahip olması konu ile ilgili olan farklı çalışmaların sonuçlarını doğrulamıştır. Marmaris’i ziyaret eden turistler ile araştırmanın ölçeği uyarlanarak farklı çalışma yapılması mümkündür.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKYURT KURNAZ, H. (2019). MARMARİS TURİZMİ HAKKINDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 425–433. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/43

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi