KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN BURDUR İLİ’NİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 273 / PDF İndirme: 162

Yazarlar

  • Ali İNANIR Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağlasun Meslek Yüksekokulu Burdur. Türkiye.(ainanir@mehmetakif.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.45

Anahtar Kelimeler:

Kültürel Miras Turizmi, Sürdürülebilirlik, Burdur

Özet

Somut ve somut olmayan kültürel miras kaynaklarının turizm amaçlı kullanılmasından ortaya çıkan kültürel miras turizmi, kırsal bölgelerde yaşayan yerel halkın kalkınmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu durumun etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için kültürel miras kaynaklarının belirlenerek ve gün yüzüne çıkarılarak sürdürülebilir turizm felsefesi çerçevesinde gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Burdur ilinin kültürel miras turizmi kaynaklarını ortaya koymak ve kaynakların sürdürülebilir olarak kullanımının gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkarmaktır. Yörede benzer bir çalışmanın olmaması ve bu açıdan literatürdeki boşluğu dolduracak olması araştırmayı önemli kılmaktadır. Araştırmanın yapısına uygun olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi ve gözlem yöntemlerini içeren durum çalışması (örnek olay) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulguların yorumlanması doğrultusunda yörenin turizm amaçlı kullanılabilecek oldukça fazla somut ve somut olmayan kültürel miras turizmi kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat kısmen Sagalassos ve Kbyra antik kentleri dışındaki kaynakların sürdürülebilir turizm felsefesi açısından turistik ürün olarak etkin ve verimli bir şekilde kullanılamadığı sonucu elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

İNANIR, A. (2019). KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN BURDUR İLİ’NİN İNCELENMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 434–447. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.45

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi