TURİSTİK DESTİNASYONLARDA TURİZMİN ETKİLERİNE YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISI: ÇEŞME ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 322 / PDF İndirme: 246

Yazarlar

  • Nükhet A. AKPULAT Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, İzmir, Türkiye (nukhet.adalet.akpulat@ege.edu.tr)
  • Tülay POLAT ÜZÜMCÜ Kocaeli Üniversitesi, Kartepe Turizm MYO, Kocaeli, Türkiye (tulay.uzumcu@kocaeli.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.46

Anahtar Kelimeler:

Turizmin Etkileri, Yerel Halk, Çeşme, Turizm Destinasyonu

Özet

Turistik destinasyonlarda turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkileri olabilmektedir. Bu etkiler yalnızca olumlu olmamakta, çevresel, sosyal ve kültürel bozulmalar görülebilmektedir. Bu etkilerden en fazla etkilenen de yöre halkı olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, Çeşme’de yaşayan yerel halkın turizmin etkilerine yönelik bakış açısını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmada, bir soru formu oluşturulmuş ve yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde araştırmaya katılanlar ilçede turizmin; trafik yoğunluğu, park yeri sorunu, çarpık kentleşme, kalabalıklaşma, gürültü ve çevre kirliliğine sebep olduğu, doğayı olumsuz etkilediği, yerel halk arasında ekonomik kazanç eşitsizliği yarattığı ve fiyat seviyesini arttırdığını belirtmişlerdir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKPULAT, N. A., & POLAT ÜZÜMCÜ, T. (2019). TURİSTİK DESTİNASYONLARDA TURİZMİN ETKİLERİNE YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISI: ÇEŞME ÖRNEĞİ . Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 448–463. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.46

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi