HAMSİLOS TABİAT PARKI’NIN REKREASYON POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 374 / PDF İndirme: 286

Yazarlar

  • Özlem ALTUNÖZ Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Yrd.Doç.Dr. (ozlemaltunoz@hotmail.com)

Anahtar Kelimeler:

Hamsilos Tabiat Parkı, Rekreasyon Potansiyeli, Turizm, Sinop

Özet

Doğal çevrenin, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte hızla tahrip edildiği yadsınamaz bir olgu durumundadır. Bu durum, insanları zihinsel ve fiziksel anlamda olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla mevcut tabiat alanlarının korunması ve toplum yararına kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, Sinop’ta bulunan Hamsilos Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bunun için Gülez’in 1990 yılında geliştirmiş olduğu Ormaniçi rekreasyon potansiyeli değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Hamsilos Tabiat Parkı’nın endemik bazı unsurları içerisinde barındıran zengin bitki örtüsü, yaban hayatının gözlemlenebileceği bir ekolojik alan, sahip olduğu temiz havası ve çevresiyle psikolojik ve fizyolojik sağlığa olumlu katkılar sağlayacak kapasitesi, özgün ve çeşitli bir panaromik görsellik sunması gibi özellikleriyle çok ciddi bir rekreasyon potansiyelini bünyesinde barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi adına konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım, sportif aktivite, çevre düzenlemesi ve bakımı konularındaki eksikliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Hamsilos Tabiat Parkı, Rekreasyon Potansiyeli, Turizm, Sinop

İndir

Yayınlanmış

2014-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

ALTUNÖZ, Özlem. (2014). HAMSİLOS TABİAT PARKI’NIN REKREASYON POTANSİYELİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1), 20–38. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/102

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi