AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM DESTEK POLİTİKALARININ TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ


Özet Görüntüleme: 194 / PDF İndirme: 157

Yazarlar

  • Dr. Mine TEKİNDAĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, mntekindag@yahoo.com

Anahtar Kelimeler:

Turizm destek politikaları, Avrupa Birliği, turizm sektöründe aktörler

Özet

Avrupa Birliği turizm destek politikalarının genelde Türk turizm sektörüne ve özelde ise konaklama işletmelerine ilişkin etkilerinin, turizm sektöründe yer alan kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi ve söz konusu tarafların algıları arasında varsa farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının ortaya konulması çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışma, Avrupa Birliği turizm destek politika uygulamalarını Türkiye'deki politika uygulamaları ve düzenlemelerle ya da diğer ülkelerle karşılaştırmaktan öte, sektördeki mevcut politika ve düzenlemeleri ortaya koyarak ve ilgili tarafların algısını ölçmeye odaklanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'de turizm politikalarına yön veren Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları ile turizm sektörünün doğrudan içinde olan turizm konaklama işletmecilerini temsilen turizm meslek örgütü üyelerine yönelik anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması, Bakanlık çalışanlarından 308, turizm meslek örgütü üyelerinden 85 kişinin katılımıyla toplam 393 kişiyle gerçekleştirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2014-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

TEKİNDAĞ, D. M. (2014). AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM DESTEK POLİTİKALARININ TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(1), 0–19. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/105

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi