TERMAL TURİZM KAPSAMINDA BENCHMARKİNG (KIYASLAMA) ÇALIŞMASI: BİNGÖL AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Burcu BATGA Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Öğr. Gör. (bbatga@bingol.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Benchmarking, Bingöl, Afyon, termal turizm

Özet

Bu çalışmanın amacı, benchmarking tekniğinden yararlanarak Bingöl’de termal turizm kapsamında hizmet veren isletmelerde kalite ve verimliliğin nasıl arttırılabileceği konusuna açıklık getirmektir. Çalışmanın amacından hareketle Bingöl ilinde yer alan ve termal amaçlı hizmet veren işletmelerin termal turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından Afyon ilinde yer alan İkbal Thermal Hotel & Spa ile Benchmarking yöntemi kullanılarak kıyaslanmıştır. Araştırma evrenini Bingöl iline bağlı olan Ilıcalar Beldesi’nde yer alan iki adet işletme ve Afyon iline bağlı olan bir adet 5 yıldızlı işletme oluşturmaktadır. İlgili termal işletmeler bay ve bayanlara hizmet vermekte olup, yaz ve kış dönemleri de dahil tüm yıl boyunca açık olan işletmelerdir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, görüşme sorularından, gözlem tekniğinden ve literatür taramasından faydalanılarak veriler elde edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan yapılandırılmış görüşme soruları ilgili termal işletme yöneticilerine sorulmuştur ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenip yorumlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

BATGA, B. (2016). TERMAL TURİZM KAPSAMINDA BENCHMARKİNG (KIYASLAMA) ÇALIŞMASI: BİNGÖL AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(4), 23–31. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/168

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi