YETENEK YÖNETİMİNİN BİBLİYOMETRİK HARİTALAMA İLE İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 214 / PDF İndirme: 133

Yazarlar

  • Birsen ÇEVİK ÜNLÜ Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Antalya, Türkiye (birsencevik@akdeniz.edu.tr)
  • Gamze ALP Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Antalya, Türkiye (gamzealp@akdeniz.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.24

Anahtar Kelimeler:

Ağ grafiği, Bibliyometrik, Yetenek yönetimi

Özet

1973-2018 yılları arasında yetenek yönetimi kavramını inceleyen uluslararası yayınların bibliyometriğinin sütun ve ağ grafikleri ile sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda WOS veri tabanından ―yetenek yönetimi‖ kavramı başlık sekmesine göre taranarak elde edilen 635 doküman değerlendirilmeye alınmıştır. En fazla araştırmanın 2016 yılında yapıldığı, en fazla atıfın ―IJHRM‖ dergisine yapıldığı ve ülkeler bazında Çin‘in dokümanlarda en fazla adı geçen ve en yüksek yayın sayısına sahip, ABD‘nin ise diğer ülkelerden en fazla atıf verilen ülke olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dokümanların çoğunluğunda yetenek yönetimi, yetenek, performans, yenilik ve insan kaynakları yönetimi gibi yazar anahtar kelimelerin kullanıldığı ve en fazla atıf alan yazarın Stahl (2012) olduğu belirlenmiştir.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇEVİK ÜNLÜ, B., & ALP, G. (2019). YETENEK YÖNETİMİNİN BİBLİYOMETRİK HARİTALAMA İLE İNCELENMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 176–190. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.24

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi