SAĞLIK REKREASYONU KAPSAMINDA TERAPATİK REKREASYON UYGULAMALARI


Özet Görüntüleme: 2078 / PDF İndirme: 1319

Yazarlar

  • Hakan ÇETİNER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (hakan.cetiner@hbv.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.42

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Sağlık, Rekreasyon Terapisi, Terapatik Rekreasyon

Özet

Bu çalışma bireysel ve toplumsal iyi olmayı amaçlayan rekreasyon aktivitelerinin sağlık rekreasyonu kapsamında özel bir uygulama alanına sahip terapatik rekreasyon uygulamalarını kavramsal açıdan ele almayı amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle önce rekreasyonun sağlıkla ilişkisi ele alınmış, daha sonra rekreasyon aktivitelerinin sağlığı iyileştirme yönü ile birlikte rekreasyonel terapi ve terapatik rekreasyon kavramları açıklanmıştır. Değişen şartlar ve imkanlar sonucu ortaya çıkan bireysel ve toplumsal olumsuzlukların önlenmesinde ya da tedavisinde terapatik rekreasyon uygulamalarının önemine değinilmiştir. Program planlaması yapılırken bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Programa dâhil edilen aktivitelerin iyileştirici ve rehabilite edici özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇETİNER, H. (2019). SAĞLIK REKREASYONU KAPSAMINDA TERAPATİK REKREASYON UYGULAMALARI. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 405–411. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.42

Sayı

Bölüm

Kavramsal İnceleme