TURİZM LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ANİMATÖRLÜK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 159 / PDF İndirme: 171

Yazarlar

  • Hakan ÇETİNER Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (hakan@gazi.edu.tr)
  • Özgür YAYLA Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (ozguryayla@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Animatörlük, Turizm eğitimi, Turizm işletmeleri

Özet

Bu araştırmanın amacı turizm sektörünün en önemli departmanlarından

birisi olan animasyon departmanına yönelik turizm eğitimi alan

öğrencilerin bakış açılarının belirlenmesi ve departmana ilişkin tutumların demografik değişkenlere göre farklılığının incelenmesidir. Bu amaçtan

hareketle, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesinin farklı bölümlerinde ve

sınıflarında okuyan 846 öğrenci üzerinde anket uygulaması

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimleyici analizler, t testi ve

ANOVA testleri kullanılarak yorumlanmıştır. Söz konusu analizler

sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümünün

animatörlük mesleğine yönelik tutumlarının olumsuz olduğu ve

animatörlük mesleğine yönelik tutumun yaşa, bölümlere, sınıflara ve staj

yapma durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇETİNER, H., & YAYLA, Özgür. (2017). TURİZM LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ANİMATÖRLÜK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(3), 1–12. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/193

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi