Tüketicilerin Sakatat Tüketimi ve Tercihi


Özet Görüntüleme: 521 / PDF İndirme: 334

Yazarlar

  • Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Meslek Yüksek Okulu, Osmaniye/Türkiye.
  • Atakan KOLUMAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara/Türkiye.

Anahtar Kelimeler:

Sakatat Tüketimi, Sakatat Tercihi, Sakatat Yemekleri

Özet

Günlük diyet içerisinde hayvansal gıdalar dengeli beslenmede kilit rol oynamaktadır. Beslenmede ürünlerin çeşitlenmesi hem lezzet açısından önemli rol oynamakta hem de günlük gereksinim demir, kalsiyum, A-vitamini ve B grubu vitaminleri açısından zengin gıda maddeleridir. Ete göre sakatat tüketimi azdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı tüketicilerin, sakatat tüketimi ve tercihi ve tercihini etkileyen etmenler saptamaya çalışmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda sakatat tüketen 411 katılımcıdan elde edilen veriler 2020 yılında, anket yolu ile elde edilerek, incelenmiş ve analiz edilmiştir. Katılımcıların % 56’sı akşam öğününde, % 27’sinin gece vakti % 61,6’sı kış mevsiminde sakatat yemeklerini tüketmektedirler. En çok tercih edilen sakatat yemekleri ‘Ciğer Şiş’, Kokoreç’ ve ‘Kelle Paça’ dır. Yapılan Mann-Whitney U Testi sonucunda sakatat tüketim sıklıklarının ve sakatat harcamalarının cinsiyet değişkeni açısından istatiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin cinsiyetleri ile harcama ortalamaları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

KÜÇÜKKÖMÜRLER, S. ., & KOLUMAN, A. (2021). Tüketicilerin Sakatat Tüketimi ve Tercihi. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 120–143. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/191

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi