Agroturizme Yönelik Bilgi ve İlgi Düzeyi ile Girişimcilik Niyeti Üzerine Bir Değerlendirme


Özet Görüntüleme: 197 / PDF İndirme: 115

Yazarlar

  • Koray GENÇ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Süreyya Astarcı MYO, Bolu /Türkiye

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.109

Anahtar Kelimeler:

Kırsal Turizm, Agroturizm, Çayeli/Rize, Girişimcilik

Özet

Günümüz şartlarında kırsal alanlar için ön plana çıkan ekonomik etkinliklerden birisi turizm ve turizmin bir alt dalı olarak agroturizmdir. Kırsal alanlarda agroturizm girişimlerin çoğalması hem yerli halk hem de ülke ekonomileri adına değerlidir. Bu düşünceden yola çıkarak bu araştırmada agroturizme müsait bir yer olan Çayeli’nde, yerel halkın turizme yönelik görüşlerinin ve bu yönde girişim niyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Görüşme tekniğiyle elde edilen veriler ile katılımcıların bilgilerinin sınırlı olmasına rağmen çevrelerinde gerçekleşen turizm faaliyetlerine ilgilerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu ilginin girişimcilik niyetini desteklemeye yetmediği bir diğer sonuçtur. Katılımcıların girişimciliklerinin önündeki en önemli engeller bilgi ve sermaye eksikliği olarak ön plana çıkmış olmakla birlikte her iki konuda da devlet desteği beklentileri bulunmaktadır. Nihayetinde katılımcıların beklentilerini karşılamak üzere kamu kurumlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

GENÇ, K. (2021). Agroturizme Yönelik Bilgi ve İlgi Düzeyi ile Girişimcilik Niyeti Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(4), 420–436. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.109

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi