TURİZM ENDÜSTRİSİNDE KAT HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BÖLÜMÜ YÖNETENLERİN PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 172 / PDF İndirme: 74

Yazarlar

  • Duygu ÇELEBİ Yaşar Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İzmir, Türkiye (duygucelebi@yasar.edu.tr)
  • Ferika ÖZER SARI Yaşar Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, İzmir, Türkiye (ferika.ozersari@yasar.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.26

Anahtar Kelimeler:

Turizm endüstrisi, İş tatmini, Kat hizmetleri çalışanları, Konaklama sektörü

Özet

Günümüzün rekabetçi iş çevresinde, çalışanların iş tatmini, her türlü işletmenin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; otel kat hizmetleri çalışanlarının iş tatminini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Öncelikle, konaklama işletmeleri, kat hizmetleri departmanının yapısı, iş tatmini kavramı ve iş tatminini etkileyen faktörler geniş bir yazın taraması vasıtası ile tespit edilmiştir. İkinci olarak, araştırmanın yürütülmesi için gerekli olan veriler, İzmir ili içerisinde bulunan beş yıldızlı otellerin kat hizmetleri bölümü yöneticileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Görüşülen kişiler niteliksel yöntemlerden amaca uygun örneklem seçme yöntemi ile belirlenmiştir. Yürütülen görüşmeler sonucunda, kat hizmetleri çalışanlarının iş tatminini olumlu yönde etkileyen yedi ve olumsuz yönde etkileyen üç faktör bulunmuştur.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇELEBİ, D., & ÖZER SARI, F. (2019). TURİZM ENDÜSTRİSİNDE KAT HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BÖLÜMÜ YÖNETENLERİN PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 207–213. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.26

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi