KÜLTÜREL TURİZM KAPSAMINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TANITIM FİLMİNİN ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 324 / PDF İndirme: 186

Yazarlar

  • Ömür ALYAKUT a Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye (omalyakut@gmail.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.27

Anahtar Kelimeler:

Kültürel miras, Göstergebilim, Kültürel turizm, İçerik analizi, Tanıtım

Özet

Bu çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan „‟Somut Olmayan Kültürel Miras‟‟ tanıtım filmini kültürel turizm kapsamında değerlendirmek amaçlanmıştır. Doküman incelemesi ve durum deseni uygulanan çalışmada verilerin analizinde göstergebilim ve içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlar betimsel analizle yorumlanmıştır. Bilgilendirme yapılarak verilen kültürel turizm mesajında görsel ve dilsel göstergelerle somut olmayan kültürel miras değerlerinin zenginliği ve çeşitliliği iletilmiştir. Bu çeşitlilik 31 ürün, 8 kategori altında verilmiştir. En fazla el sanatları ve yiyecek içecek kategorisi 8 ürünle temsil edilmiştir. En sık kullanılan kategoriler yine el sanatları (%40.7) ve yiyecek içecekler (%21) olmuştur. Böylece hedef kitle somut olmayan kültürel miras değerlerini tanımaya ve deneyimlemeye Türkiye‟ye davet edilmiştir.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ALYAKUT, Ömür. (2019). KÜLTÜREL TURİZM KAPSAMINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TANITIM FİLMİNİN ANALİZİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 214–237. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.27

Sayı

Bölüm

Kavramsal İnceleme