BOLU İLİNDE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNDEN KONGRE TURİZMİNİN YAPILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 264 / PDF İndirme: 167

Yazarlar

  • Canan ÖZGENÇ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye
  • Arzu KARAGÖZ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye
  • Arif GÜNGÖR Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Batı Karadeniz, Bolu, Kongre Turizmi, GZFT Analizi

Özet

Bolu ili doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri bakımından büyük bir turizm potansiyeline sahip olması nedeniyle turizm faaliyetine katılan insanların beklentilerinin pek çoğuna cevap verebilecek durumdadır. Bu zenginlikleri bakımından Bolu, kongre turizmi konusunda da değerlendirilmeye açık bir il konumundadır. Çalışma da Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Bolu ilinin kongre turizmi potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Analizi Tekniği (GZFT) kullanılarak, Bolu ilinin kongre turizminin yapılabilirliği potansiyeli bağlamında belirlenmeye çalışılmıştır. Bolu ilinde, kongre organizasyonlarının yapılabilirliği saptanarak, kongre turizminin yapılabilirliği açısından öneriler sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZGENÇ, C. ., KARAGÖZ, A. ., & GÜNGÖR, A. . (2017). BOLU İLİNDE ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNDEN KONGRE TURİZMİNİN YAPILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 49–61. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/230

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi