TÜRKİYE’DE 2010 – 2015 YILLARI ARASINDA KONGRE TURİZMİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN IŞIĞINDA 2023 KONGRE TURİZMİ HEDEFLERİNE ULAŞILABİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 285 / PDF İndirme: 131

Yazarlar

  • Enes ŞEYBA Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye
  • Nurcan DÖKMECİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce, Türkiye
  • Arif GÜNGÖR Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kongre Turizmi, 2010-2015 Türkiye, Kongre Turizmi, Kongre Turizmi Hedefleri

Özet

Bu çalışmada, ülkemizin 2023 Turizm Stratejisinde yer alan kongre turizmi hedeflerine ulaşabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda 2010-2015 yılları arasında Türkiye’de kongre turizmindeki gelişmeler incelenerek 2023 yılına yönelik öngörü yapılmıştır. Çalışmada, kongre turizmi ile ilgili genel kavramsal çerçeve oluşturulmuş, sonrasında ikincil veriler kullanılarak Türkiye’nin 2010-2015 yılları arasındaki kongre turizm istatistiki verileri ele alınmış ve bir değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen bu veriler ile 2023 Turizm Stratejisinde yer alan 11 maddelik kongre turizmi hedeflerine ulaşılıp, ulaşılmadığı 2015 yılı itibariyle değerlendirilmiştir. Daha sonra, 2023 kongre turizmi hedeflerine ulaşılabilirliğine yönelik değerlendirme yapılmıştır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te oluşturulması düşünülen bazı birimlerin kurulmamış olması net bilgilere ulaşmada engel teşkil etmesi, çalışmanın önemli bir kısıtıdır. Sonuç olarak, Türkiye’nin 2023 stratejilerinde yer alan kongre turizmi hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir ilerleme gerçekleştirdiği görülmüştür. Çalışmanın, Türkiye’nin hedeflere ulaşma noktasında gelecek 7 yıl içinde neler yapabileceğine dair bir veri kaynağı oluşturması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

ŞEYBA, E. ., DÖKMECİ, N. ., & GÜNGÖR, A. . (2017). TÜRKİYE’DE 2010 – 2015 YILLARI ARASINDA KONGRE TURİZMİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN IŞIĞINDA 2023 KONGRE TURİZMİ HEDEFLERİNE ULAŞILABİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 72–83. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/232

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi