MALİYET LİDERLİĞİ STRATEJİSİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: IATA ÜYESİ SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 156 / PDF İndirme: 89

Yazarlar

  • Ramazan KAYA Duzce University, School of Akcakoca Tourism and Hotel Management, Duzce, Turkey
  • Mehmet Akif ÖNCÜ Duzce University, Business Faculty, Duzce, Turkey
  • Muammer MESCİ Duzce University, School of Akcakoca Tourism and Hotel Management, Duzce, Turkey

Anahtar Kelimeler:

Maliyet liderliği stratejisi, Balanced scorecard, Seyahat acenteleri

Özet

Bu çalışmanın amacı, maliyet liderliği stratejisinin işletme performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında ise yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde faaliyet gösteren IATA’ya üye seyahat acenteleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri seyahat acenteleri işletmelerinin yöneticilerine uygulanan anket yoluyla temin edilmiştir. Toplamda 180 adet seyahat acentesi işletmesinden elde edilen veriler regresyon ve korelasyon analizi aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’deki IATA üyesi seyahat acentelerinin maliyet liderliği stratejisini uyguladıkları ve bu stratejinin işletme performansını olumlu bir şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KAYA, R. ., ÖNCÜ, M. A. ., & MESCİ, M. . (2017). MALİYET LİDERLİĞİ STRATEJİSİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: IATA ÜYESİ SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 84–96. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/233

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi