OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK DÜŞÜNMEYE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 127 / PDF İndirme: 73

Yazarlar

  • Ertuğrul KAYA Duzce University, The Institute of Social Sciences
  • Fırat ATBAŞ Duzce University, School of Akcakoca Tourism and Hotel Management
  • Süleyman AĞRAŞ Duzce University, School of Akcakoca Tourism and Hotel Management

Anahtar Kelimeler:

Stratejik düşünme, Otel yöneticileri, Otel işletmeleri

Özet

Otel işletmelerinde her geçen gün daha da artan rekabet koşulları işletme yöneticilerini bu koşullara karşı koymaya ve stratejik düşünmeye yöneltmiştir. Strateji, aynı müşteriye rakiplere oranla çok daha farklı yararlar sunabilmektir. Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde üst kademe yöneticilerin stratejik düşünmeye bakış açılarını incelemektir. Bu amaçla nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Atatürk Havalimanı çevresindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerin yöneticilerinin stratejik düşünmeye ilişkin bakış açıları değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmış ve havalimanı çevresinde faaliyet gösteren 8 otel işletmesinden 11 yönetici ile görüşülmüştür. Otel yöneticilerinin bakış açısına göre stratejik düşünme, mevcut durumu korumakla birlikte değişim, yenilikçilik ve risk alma unsurlarını kapsamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

KAYA, E. ., ATBAŞ, F. ., & AĞRAŞ, S. . (2017). OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK DÜŞÜNMEYE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 97–111. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/234

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi