PAYDAŞLAR AÇISINDAN HAVA SPORLARI ARACILIĞI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON GELİŞTİRME: UŞAK DESTİNASYONU ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 140 / PDF İndirme: 63

Yazarlar

  • Tuba ŞAHİN ÖREN Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, Uşak, Türkiye (tuba.sahin@usak.edu.tr)
  • Nedim YÜZBAŞIOĞLU Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Antalya, Türkiye (nedimy@akdeniz.edu.tr)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.25

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir destinasyon geliştirme, Sürdürülebilir destinasyon pazarlama, Uşak/Türkiye, Destinasyon paydaşları

Özet

Çalışmada, hava sporları aracılığıyla sürdürülebilir destinasyon geliştirilirken ve pazarlama kararları alınırken dikkatle değerlendirilmesi gereken konuların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, destinasyon yönetiminde önemli aktörler olarak kabul edilen merkezi/yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve işletmelerin görüşlerinin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak desenlenen çalışmanın evrenini hava spor uzmanları oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak maksimum çeşitlilik stratejisi belirlenmiştir. Veriler, mülakat tekniği kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yöntemlerinden sıklık analizi ve betimleyici analizden faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda hava sporları gerçekleştirilen destinasyonun güçlü, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, sürdürülebilir destinasyon geliştirmek için paydaşların birbiriyle işbirliği içerisinde çalışması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tüm paydaşlar kendi konuları kapsamında GZFT analizi yaparak destinasyon geliştirilmesini planlamalıdır.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN ÖREN, T., & YÜZBAŞIOĞLU, N. (2019). PAYDAŞLAR AÇISINDAN HAVA SPORLARI ARACILIĞI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON GELİŞTİRME: UŞAK DESTİNASYONU ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 191–206. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.25

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi