LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRE BAKIİ AÇILARININ BELİRLENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 99 / PDF İndirme: 35

Yazarlar

  • Gözde BAYRAM aSakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
  • Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Turizm Eğitimi, Kariyer, Öğrenci, Sakarya Üniversitesi

Özet

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde kariyer yapmaları turizmde nitelikli personel ve istihdam sorunları açısından önemlidir. Araştırmalara göre turizm eğitimi almak isteyen öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra kariyer tercihlerinde önemli değişiklikler yaşadıklarını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin sektöre bakış açılarının belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında 225 öğrenciden veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde öğrencilerin sektöre bakış açılarının genel olarak olumlu olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin sektöre bakış açıları bazı demografik değişkenliklerine göre farklılık göstermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

BAYRAM, G. ., & ZENGİN, B. . (2017). LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖRE BAKIİ AÇILARININ BELİRLENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 375–384. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/255

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi