ULUSAL TURİZM TANITIM FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE VE İSPANYA ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 111 / PDF İndirme: 63

Yazarlar

  • İsmail UZUT Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
  • Şevki ULAMA Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Destinasyon tanıtımı, Tanıtım videosu, Türkiye, İspanya

Özet

Küreselleşme ve internet kullanım oranının tüm dünyada artmasıyla birlikte tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de tanıtım çalışmalarında yeni yöntemler ve tanıtım ortamları gelişmiştir. Bu bağlamda ön plana çıkan destinasyon tanıtım videoları turizm fuarları, televizyon, sinema ve internet gibi farklı mecralarda sıklıkla yayınlanmaktadır. Tanıtım videolarının destinasyon imajı ve destinasyon markası üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda destinasyon tanıtım videolarının içerikleri ve vermeye çalıştıkları mesajlar bu süreçte temel taşları oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2016 yılında Türkiye ve İspanya‟ya ait resmi tanıtım filmleri içerik analizi kullanılarak incelenip, karşılaştırılmıştır. İçerik analizi sonucuna göre, ziyaretçi çekmeye yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye genel olarak doğal çevre ve mekan atmosferini vurgularken İspanya‟nın doğal kaynaklar, genel altyapı ve kültür, tarih ve sanat öğelerini kullandığı değerlendirilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

UZUT, İsmail ., & ULAMA, Şevki . (2017). ULUSAL TURİZM TANITIM FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE VE İSPANYA ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 407–415. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/258

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi