DİNİ TURİZMİN KÜLTÜREL TURİZM TALEBİNE ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 180 / PDF İndirme: 80

Yazarlar

  • İlkin NASİBOV Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye
  • Lütfi Mustafa ŞEN Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İnanç Turizmi, Turizm Talebi, İstanbul, Kültürel Turizm

Özet

Turizm geliştikçe ve ülkeler turizmden önemli kazançlar elde ettikçe ülkeler arasındaki rekabet giderek artmaktadır. Ülkeler bu rekabet sürecinde pazarda kendi yerlerini korumak ve daha da ilerlemek için yeni turizm türleri geliştirmeye başlamışlardır. Bu yeni türlerden biri de kültür turizmi ve inanç turizmidir. Bu çalışmada araştırdığımız konu dini turizmle kültürel turizm arasındaki ilişkidir. Yapmış olduğumuz içerik analizinde İstanbul’daki dini turizmin kültürel turizm talebine olan etkisi irdelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

NASİBOV, İlkin ., & ŞEN, L. M. . (2017). DİNİ TURİZMİN KÜLTÜREL TURİZM TALEBİNE ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 416–423. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/259

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi