MARMARİS’İ ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE ETNİK RESTORANLARI SEÇİM KRİTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ


Özet Görüntüleme: 166 / PDF İndirme: 77

Yazarlar

  • Alper KUNAZ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Bolu, Türkiye (alperkurnaz@ibu.edu.tr)
  • Serka ŞENGÜL Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye (serkansengul54@msn.com)

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.33

Anahtar Kelimeler:

Etnik restoran, Restoran seçim kriterleri, Marmaris

Özet

Araştırmanın amacı, Marmaris’i ziyaret eden yerli turistlerin etnik restoran seçim kriterleri ile ilgili algılarının belirlenmesi ve bunun yanı sıra etnik restoran seçim kriterleri ile kişisel farklılıkları arasındaki ilişkilerin bilimsel olarak incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Muğla İlinin Marmaris İlçesini ziyaret ederek etnik restoranlarda yemek deneyimi yaşayan yerli turistler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Marmaris’i ziyaret ederek etnik restoranlarda yemek deneyimi yaşayan 404 yerli turistle anket tekniği kullanılarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda etnik restoranları tercih edenlerin genellikle aile gezisi, sosyalleşme fırsatı ve zevk için etnik restoranlara gittikleri de araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

KUNAZ, A., & ŞENGÜL, S. (2019). MARMARİS’İ ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE ETNİK RESTORANLARI SEÇİM KRİTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 306–316. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2019.33

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi