RESTORANLARDAKİ NOSTALJİK UNSURLARIN TÜKETİCİ DENEYİMLERİNE YANSIMALARI: ORIENT EXPRESS RESTORANI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 183 / PDF İndirme: 111

Yazarlar

  • Tunç BAŞARAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye (basarantunc@yahoo.com)
  • Serdar SÜNNETÇİOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,, Turizm Fakültesi, Çanakkale, Türkiye (serdarsunnetcioglu@comu.edu.tr)
  • H. Mehmet YILDIRIM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,, Turizm Fakültesi, Çanakkale, Türkiye (h.mehmet@comu.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Nostalji, Orient express, Restoran, Gastronomi

Özet

Bireylerin ihtiyaç ve istekleri her geçen gün farklılaşmaktadır. Özellikle modern hale gelen mekanlar, ürünler ve daha birçok şey bireylerin geçmişe olan özlemini arttırmış bu olgu nostaljik duygu ve düşünceyi ortaya çıkarmıştır. Nostaljik motivasyon kapsamında kişiler seyahat edebilmekte ve bu durumun yiyecek içecek sektörü açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada bireylerin nostaljik duygu ve düşüncelerinin restoran deneyimindeki yerini açıklamak amaçlanmıştır. Çalışmada İstanbul Orient Express restoranı seçilmiş ve restorana ait Tripadvisor'da Nisan 2019 tarihi itibariyle yer alan 33 Türkçe, 76 İngilizce yorum kullanılarak içerik analizi ve betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Orient Express'in ortamının tüketicileri etkilediği ve tüketicilerin ziyaretlerinde Orient Express restoranın tarihi ortamının payı olduğu anlaşılmaktadır.

Yayınlanmış

2019-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

BAŞARAN, T., SÜNNETÇİOĞLU, S., & YILDIRIM, H. M. (2019). RESTORANLARDAKİ NOSTALJİK UNSURLARIN TÜKETİCİ DENEYİMLERİNE YANSIMALARI: ORIENT EXPRESS RESTORANI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(3), 255–262. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/31

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri