Uzay Turizmindeki Gelişmeler ve Bu Kapsamda Türkiye'ye Öneriler


Özet Görüntüleme: 264 / PDF İndirme: 82

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10443171

Anahtar Kelimeler:

Uzay Turizmi, Uzay Turizminin Boyutları, Uzay Turizmi Türleri

Özet

Gelişen teknoloji ve insanoğlunun merakı uzaya seyahat etme çabalarını artırmıştır. Son yıllarda farklı şirketler tarafından ticari ve turistik uzay seyahatleri yapılmıştır.  Özellikle turistik uzay seyahatlerine talep ve artan rekabet sebebiyle hemen her gün bu tür seyahatlere yönelik haberler ve yenilikler duyulmaktadır. Bu durum öncelikle uzay endüstrisine yönelik yeni sektörlerin oluşmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Bu sektörler; yörünge, yörünge altı ve karasal uzay turizmi gibi uzay turizminin çeşitlenmesine sebep olup farklı turistik talepleri karşılamaya çalışmaktadır. Özellikle yörünge uzay seyahatlerine yönelik hizmet sağlayan SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Axiom Space ve Space Adventures gibi şirketler ilkleri gerçekleştirerek uzay turizmi tarihine isimlerini yazdırmıştır. Uzay turizminin ulaştığı bu nokta onu farklı boyutlarıyla incelemeyi ve gelişmeleri ilerletmeyi gerekli kılar. Uzaya seyahat etmenin tehlikeli ve pahalı olması çalışmaların titizlikle yürütülmesini de gerektirmektedir. Ayrıca yapılan seyahatlerin artması hukuki ve çevre kirliliği gibi sorunların artmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, uzay seyahatleriyle ilgili farklı boyutlarda çalışmaların yapılması ihtiyacı oluşmaktadır. Dünya’da uzay seyahatlerine yönelik bu tür gelişmeler olurken Türkiye de kendini bu pazarda iyi konumlandırmalıdır. Uzay turizminin boyutları ve uzay turizmi endüstrisindeki gelişmeler dikkate alındığında Türkiye’nin kullanabileceği iyi bir uzay turizmi potansiyeli mevcuttur.

Referanslar

Arısan, B. (2022). Uzay Turizmi ve Pazarlaması. Uzay Turizmi. Nobel Yayınları, s. 4.

Ashford, D. M. (2007). New Commercial Opportunities İn Space. The Aeronautical Journal, S. 61-75

Bensoussan, D. (2010). Space Tourism Risks: A Space İnsurance Perspective, Acta Astronautica, Volume 66, Issues 11–12, S. 1633-1638.

Blom, S. ve Mauno, V. (2021). Environmental Sustainability İn Space Tourism. Haaga-Helia University Of Applied Science, 3.

Byers, M. ve Boley, A. (2023). Who Owns Outer Space? International Law, Astrophysics and Sustainable Development of Space. S. 14

Cater, C. (2019). History Of Space Tourism, Space Tourism: The Elusive Dream, Tourism Social Science Series, 25, S. 58

Civelek, M. Ve Türkay, O. (2019). Uzay Turizmine İlişkin Uluslar Arası Turizm Karikatürlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (3), 960

Çolak, O. Ve Kıngır, S. (2022). Uzay Turizmi Uygulamaları. Uzay Turizmi. Nobel Yayınları, s. 50

Damjanov, K. ve Crouch, D. (2019). Virtual reality and space tourism. In Space Tourism. Bingley: Emerald Publishing Limited.

Danov, D. G. (2020). A Review Of Space Tourism Services: Supply And Demand Challenges. Journal Of Tourism Leisure And Hospitality, 2(1), 29-35.

Dokumacı, U. K. (2022). Uzay Turizminde Tutundurma Faaliyetleri. Uzay Turizmi, Detay Yayıncılık, s. 82.

Dursun, M. T. (2021). Web Tabanlı Astro-Turizm: Aas Worldwide Telescope Programı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:24 Sayı:46-1

Go, H. ve Kang, M. (2022). Metaverse tourism for sustainable tourism development: Tourism Agenda 2030, Tourism Review, 78(2), s. 381-394.

Holt, S. (2023). Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality: For Astronaut

Mental Health; and Space Tourism, Education and Outreach. Acta Astronautica, 203, s. 436-446.

Karaca, K. Ç., Ertürk, N., Köroğlu, Ö., Yılmaz, G. Ö. (2018). Bir Kırsal Turizm Çeşidi Olarak Astro-Turizm ve Balıkesir İlinin Astro-Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, International Journal of Social and Economic Sciences Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(2): 01-09

Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8(15): 170-189.

Kim, M. J., Hall, C. M., Kwon, O., Hwang, K. ve Kim, J. S. (2023). Orbital and sub-orbital space tourism: motivation, constraint and artificial intelligence. Tourism Review.

Kiper, V. O ve Batman, O (2022). Uzay Turizminde Talep Yönetimi. Uzay Turizmi. Detay Yayıncılık, s. 107

Küçük, Ö. (2022). Uzay Turizmi, Seyahat ve Yenilik. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 5(3), 243-255.

Legoff, T. Ve Moreau, A. (2013). Astrium Suborbital Space Plane Project: Demand Analysis Of Suborbital Space Tourism. Acta Astronautica, 92, S. 144-149

Miraux, L., Wilson, A. R. ve Calabuig, G. J. D. (2022). Environmental sustainability of future proposed space activities, Acta Astronautica Cilt 200, Sayfa 329-346

Scott, M. (2020). Scott, M. (2022). A Space Tourism Destination: Environmental, Geopolitical And Tourism Branding Considerations For New Zealand As A ‘Launch State’. Journal Of Sustainable Tourism, 30(9), 2240-2253.

Seedhouse, E. (2008). Introduction: Commercial potential for space tourism. Tourists in Space: A Practical Guide, 51.

Strickland, S. (2012). Do Space Hotels Differ From Hotels On Earth? The Mystery İs Solved. Journal Of Hospitality Marketing & Management, 21(8), S. 897-908

Şahin, E. Ve Kara, S. N. (2022). Uzay Turizminin Sektörlere Katkısı, Uzay Turizmi, Detay Yayıncılık.

Spector, S. ve Higham, J. E. S. (2019). Space Tourism in The Anthropocene. Annals of Tourism Research, 79, 2-8.

Tadić, M. (2016). Naked-Eye Astronomy in Mass Tourism. Bulletin Of The Serbian Geographical Society, 96 (1), 127-144.

Toivonen, A. (2022). Sustainability Dimensions İn Space Tourism: The Case Of Finland. Journal Of Sustainable Tourism, 30 (9), 2223-2239.

Wang, L., Fu, C. F., Wong, P. P., ve Zhang, Q. (2022). The İmpact Of Tourists’ Perceptions Of Space-Launch Tourism: An Extension Of The Theory Of Planned Behavior Approach. Journal Of China Tourism Research, 18(3), 549-568.

Wang, L., Stepchenkova, S. ve Kirilenko, A. P. (2021). Will the present younger adults become future orbital space tourists? Tourism Recreation Research, 46(1), 109-123.

Webber, D. ( 2019 ). Current space tourism developments. In Space Tourism (Vol. 25, pp. 163-175). Emerald Publishing Limited.

Yağcı, Ö. Ve Demirkol, Ş. (2022). Uzay Turizmi Yapan Organizasyonların ve Turist Faaliyetlerinin Mevcut Durumu. Uzay Turizmi. Nobel Yayınları, s. 206-207.

Yılmazdoğan, O. C. (2022). Uzay Turizminde Acente İşletmelerinin İşlevleri, Uzay Turizmi, Detay Yayıncılık.

Zeren, S. K. (2022). Uzay Turizminde Etik ve Sürdürülebilirlik, Uzay Turizmi, Detay Yayıncılık, s. 310

Zhang, Y. ve Wang, L. (2022). Progress İn Space Tourism Studies: A Systematic Literature Review, Tourism Recreation Research, 47(4), 372-383.

İnternet Kaynakları

Axiom Space (2023). Ax-2: The second private mission to the International Space Station. https://www.axiomspace.com/missions/ax2 (Erişim Tarihi: 05.08.2023)

Axiom Space (2023). The World’s Next Breakthrough İnnovation Platform İs İn Orbit https://www.axiomspace.com/axiom-station (Erişim Tarihi: 06.08.2023)

Azbay, Ş. ve Kuş, C. A. (2023). Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Antalya'da düzenlenecek. https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/uluslararasi-uzay-kongresi-2026da-antalyada-duzenlenecek/3009300 (Erişim Tarihi: 27.12.2023)

BBC News (2021). Japanese billionaire seeks eight people to fly to Moon. https://www.bbc.com/news/world-asia-56261574 (Erişim Tarihi: 06.08.2023)

Biber, A. B. (2021). Uzay turizminin geleceği heyecan verici, peki Dünya'nın geleceği? https://www.trthaber.com/haber/dunya/uzay-turizminin-gelecegi-heyecan-verici-peki-dunyanin-gelecegi-599176.html (Erişim tarihi: 25.12.2023)

Blue Origin (2021). For The Benefit Of Earth. https://www.blueorigin.com/about-blue (Erişim tarihi: 09.08.2023).

Britannica (2023). Space X American Corporation. https://www.britannica.com/topic/SpaceX (Erişim Tarihi: 08.08.2023)

Colarado School Of Mines (2023). Space Sustainability. https://www.mines.edu/lsrg/space/ (Erişim Tarihi: 24.12.2023).

Dezeen (2021). First Space Hotel Set To Open İn 2027 https://www.dezeen.com/2021/03/09/space-hotel-voyager-station-gateway-foundation/ (Erişim Tarihi: 10.08.2023)

Bonasio, A. (2018). The Startup That Wants to Use Virtual Reality To Make The World A Better Place (From Space). https://www.forbes.com/sites/alicebonasio/2018/06/06/the-startup-that-wants-to-use-virtual-reality-to-make-the-world-a-better-place-from-space/?sh=2b731a232e56 (Erişim Tarihi: 26.12.2023).

Kennedy Space Center (2021). How do astronauts eat ın space? https://www.kennedyspacecenter.com/blog/food-in-space#:~:text=Astronauts%20may%20also%20eat%20normal,bags%20of%20food%20on%20tray. (Erişim Tarihi: 20.12.2023).

Live Science (2023). How many people have died in space? https://www.livescience.com/space/how-many-people-have-died-in-space (Erişim Tarihi: 20.12.2023).

Kraus, J. (2021). Inspiration4 crew completes centrifuge training. https://www.nastarcenter.com/human-spaceflight-training-programs.html (Erişim Tarihi: 20.12.2023)

News 18 (2021). Elon Musk and NASA May Finally Have the Same Goal: Putting Humans on Mars. https://www.news18.com/news/buzz/elon-musk-and-nasa-may-finally-have-the-same-goal-putting-humans-on-mars-3679184.html (Erişim Tarihi: 06.08.2023)

Space.com (2007). Charles Simonyi: Next Space Tourist Has Spacesuit, Will Travel https://www.space.com/3503-charles-simonyi-space-tourist-spacesuit-travel.html (Erişim Tarihi: 09.08.2023)

Space Adventures, (2021). Zero Gravity Flight. https://spaceadventures.com/ experiences/zero-gravity-flight/ (erişim tarihi: 06.08.2023).

Space Adventures (2023). Space Flight Experiences. https://spaceadventures.com/spaceflight-experiences/ (Erişim Tarihi: 09.08.2023).

Space Perspective (2023). The world’s only carbon-neutral spaceship. https://spaceperspective.com/spaceship (Erişim Tarihi: 27.12.2023).

Space X (2021). Making humanity multiplanetary. https://www.spacex. com/mission/ (Erişim Tarihi: 09.08.2023).

TUA (2023). Uluslararası Rover Yarışması Arc Bu Yıl Ankara’da Yapılacak. https://tua.gov.tr/tr/haberler/uluslararasi-rover-yarismasi-arc-bu-yil-ankara-da-yapilacak (Erişim Tarihi: 11.08.2023)

TURSAM (2023). Uzay Turizmi Raporu. https://tursam.org/wp-content/uploads/2023/06/Uzay-Turizmi-Raporu-4-1.pdf (Erişim Tarihi: 06.08.2023)

Virgin Galactic (2023). Virgin Galactic complestes inaugural commercial spaceflight. https://www.virgingalactic.com/news/virgin-galactic-completes-inaugural-commercial-spaceflight (Erişim Tarihi: 05.08.2023).

Wikipedia (2023). Blue origin. https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Origin (Erişim Tarihi: 09.08.2023).

Zero-G, (2021). The Zero G Experience. www.gozerog.com/the-zero-g-experience/ (Erişim Tarihi: 06.08.2023).

İndir

Yayınlanmış

2023-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yağcı, Özgüç. (2023). Uzay Turizmindeki Gelişmeler ve Bu Kapsamda Türkiye’ye Öneriler. Journal of Recreation and Tourism Research, 10(4), 72–94. https://doi.org/10.5281/zenodo.10443171

Sayı

Bölüm

Derleme Makalesi